Resurskocken – håller koll på matsvinnet

Resurskocken – håller koll på matsvinnet

Projektet Resurskocken skapades hösten 2007 i vår butik som ett led i våra åtgärder för att minska svinnet i den dagliga hanteringen av varor. Projektet gynnar både butiken och kunderna på samma gång som företaget tar miljöhänsyn och inte slänger mat i onödan.

 

Frukost, lunch - och middag

Varje dag lagar vår kock varm mat i butikens kök baserat på råvaror som sorterats ut från avdelningarna på morgonen och som fortfarande är av god kvalitet. På så vis har vi kunnat sälja 350 varma luncher om dagen istället för att kassera livsmedel till en summa av 1,3 miljoner om året. Idag tar vi hand om cirka 80% av det som annars skulle ha slängts.

De goda råvarorna och avsaknaden av tillsatser i maten har gjort Resurskocken till en dundersuccé. Kunderna kan köpa varm mat direkt från butiken, lagad från grunden utan tillsatser och på ordentliga råvaror. Och allt säljs till modesta priser, för konceptet bygger på att maten ska ätas upp och inget ska gå till spillo.

Resurskocken även varm, stadig frukost- och middagsmat. Frukt och grönsaker som kommer in tas omhand i vår kallskänk, där de blir noga sorterade och hamnar i sallader, fruktsallader, smoothies och smörgåsar som sedan säljs i butikens färdigmatsdisk med manuell betjäning.

Vi tillämpar kreativ matlagning utan en förutbestämd meny, där basen utgörs av de råvaror som blivit utsorterade men kompletteras vid behov. Då det primära målet för oss är att tillaga råvarorna som kommer in, kan vi inte erbjuda renodlat ekologiska rätter. Men många gånger hamnar ändå ekologiska produkter i grytorna tillsammans med KRAV-märkt kött som förblivit osålt. Dagsaktuell meny kan du läsa på twitter eller på vår facebooksida.

Andra fördelar med Resurskocken:

Kontrollen och uppföljningsarbetet runt hanteringssvinnet har lett till färre felbeställningar och ökade kunskaper om de bakomliggande orsakerna.

Attityden och miljömedvetenheten i butiken har förbättrats i och med att projektet angår alla avdelningar i butiken. Att slänga mat får aldrig vara en genväg.

Satsningen har även medfört en kompetenshöjning i butiken och färskvaruprofilen förstärkts.

Butiken har fått nya, nöjda  kunder som varje dag handlar varma rätter till en billig peng. Dessutom sprids de härliga dofterna från köket ut i butiken…

Vill du veta mer?

Vi tar emot studiebesök och håller gärna föredrag om hur vi arbetar med Resurskocken. Kontakta butiken, så får du veta mer koket.tuna@kvantum.ica.se

Varje dag slängs tonvis med mat i Sverige

I en större livsmedelsbutik passerar varje dag tiotusentals artiklar från grossist till konsument. Även om de flesta säljs är det många varor som inte når slutkonsumenten. Det kan röra sig om förpackningar som förstörts, färskvaror med skönhetsfel eller varor med kort tid kvar innan de går ut i datum. Givetvis försöker alla butiker se till att minimera det dagliga svinnet, men man beräknar att 100 000 ton mat* slängs i svenska butiker varje år. Utöver detta hamnar årligen hundra kilo fullt ätbar mat i kundens egen soptunna därhemma.

* Enligt organisationen Svensk Dagligvaruhandel 2010

Osäkerhet förkortar varans livslängd

Ju fler färskvaruavdelningar en butik har, desto större risk löper den att få slänga mat. Tillfälligheter kan orsaka att den beräknade efterfrågan på en enskild produkt uteblev och att satsningen därför slog fel.

Men det handlar inte bara om mat som blivit dålig: Vi är vana vid en hög standard och handlar med ögonen. Som konsumenter väljer vi bara de allra bästa produkterna och ratar till exempel frukt och grönsaker med skönhetsfel eller smärre defekter. Det gör att en fullgod vara kanske ändå inte säljs utan måste plockas bort ur disken i förtid.

Medelkunden har ett köpmönster som uppstått ur osäkerhet. Bristande kunskap och rädsla för att behandla färskvaran fel har medfört att kunden många gånger tolkar bäst före-rekommendationen som sista förbrukningsdatum och denna osäkerhet förkortar varans livslängd med flera dagar.

Ytterligare en förklaring till att mat slängs är stordriften i kombination med bristande rutiner och en ovana att tänka klimatsmart i det dagliga arbetet. En ganska stor andel av prispålägget på en vara härrör från personalkostnader, så rent kortsiktigt kan det vara billigare för en verksamhet att inte lägga arbetstid på en noggrann sortering - en prioritering som riskerar att matsvinnet skjuter i höjden.

Länkar:

Resurskocken i Expressen Dokument

SLU: Från förlust till vinst – såhär minskar vi matsvinnet i butik

Resurskocken - gör alla till vinnare