Citybutikerna - Visselblåsning

För Citybutikerna står vår personal i centrum som vår mest värdefulla tillgång. Vi arbetar ständigt för att förbättra oss som arbetsgivare och värdesätter en god och transparant arbetsmiljö med en hög etik. Detta är avgörande för att skapa värde för våra kunder, personal och samarbetspartners.

Visselblåsarfunktionen är ett viktigt verktyg för alla som är involverade i Citybutikerna, vare sig det är anställda, volontärer, praktikanter, konsulter eller aktieägare. Den ger en kanal för att rapportera eventuella oegentligheter som kan förekomma inom organisationen. Genom denna kanal kan vi gemensamt upprätthålla en arbetsplats där sådana missförhållanden inte tolereras eller döljs. Alla identitetsuppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen för att du som anmäler ska känna dig trygg med din anmälan.

Är du osäker på vad som ska rapporteras kan du läsa mer om Visselblåsarlagen på Arbetsmiljöverkets hemsida. Vi uppmanar dig att rapportera vid misstanke om ett missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att oegentligheten kommer fram. Det är viktigt att poängtera att lagen inte avser att hantera missnöje på arbetsplatsen eller personliga förhållanden, utan för sådana frågor hänvisar vi istället till närmaste chef eller skyddsombud.

Citybutikerna har valt inrapporteringskanalen nedan för att säkerställa att du som rapporterar kan göra det med full trygghet och förtroende.

Klicka här för att skicka in en rapport .