Villkor för ICA Pronto

Här kan du läsa våra allmänna villkor för ICA Pronto. Genom att installera appen ICA Pronto godkänner du dessa villkor.

Vi är medvetna om att villkor inte alltid är enkla att läsa och av den anledningen har vi försökt skriva våra villkor på ett så enkelt sätt som möjligt så att du som befintlig eller blivande användare på ett lättförståeligt sätt ska förstå vad det är som du godkänner genom att installera vår Applikation. 

1. Allmänt

ICA Pronto är en applikationsbaserad tjänst ("Tjänsten") där vi vill förenkla din vardag genom att erbjuda utvalda varor tillsammans med färdiglagad mat från en lokal ICA-butik ("Butik") direkt hem till din dörr. ICA Pronto erbjuder också att du kan plocka ihop dina varor och/eller din färdigmat i Tjänsten, betala med Swish och hämta upp Beställningen i en färdigpackad påse direkt i din Butik. Du slipper köandet och får mer tid över till annat. I grunden handlar det alltså om att underlätta när du inte har tid att stå i en lunch-kö, när mjölken till kaffet är slut, när du vill ha frukosten levererad till dörren eller när du inte hinner handla middag. I Tjänsten listas de Butiker som är anslutna till ICA Pronto och som erbjuder beställningar för upphämtning i butik och/eller hemleverans inom ditt leveransområde via Tjänsten ("Prontobutiken"). Efter att du har lagt en beställning med hemleverans ser vi till att beställningen transporteras till den angivna leveransadressen.

2.Registrering och användning av Tjänsten


Tjänsten är tillgänglig för dig genom Applikationen. Du har möjlighet att registrera ett (1) Användarkonto. För att handla i Prontobutiken måste Du vara myndig och ha rätt att ingå avtal. Du ansvarar själv för att de uppgifterna du lämnar vid registrering och beställning är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Du ansvarar även för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du har rätt att avsluta ditt användarkonto när som helst. Om du avslutar ditt användarkonto kommer Tjänsten inte längre att tillhandahållas. ICA har rätt att när som helst stänga av dig som användare, avsluta ditt användarkonto samt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten om du bryter mot dessa villkor eller använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka ICA eller annan skada. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, bortsett från de fall då det är en service gentemot kunden (exempelvis vid hemleverans av en order till kund). Den tredje parten kan i dessa fall komma att kontakta kunden i marknadsföringssyfte. Information om behandlingen av dina personuppgifter finns i tillgängliga i Tjänsten via Applikationen och på ica.se/dataskydd.

3. Utbud av butiker och öppettider


För att säkerställa att Beställningens kvalitet bibehålls samt att leveransen kan ske inom ramen för Tjänstens expressleverans är urvalet av Butiker som visas i Applikationen beroende av den leveransadress du anger. Endast Butiker som ligger inom, eller i anslutning till, den leveransadress du anger finns tillgängliga för beställning. Utbudet av Butiker och deras utbud av mat och varor varierar från tid till annan och Du hänvisas till Applikationen för uppdaterad information. Öppettiderna för Tjänsten varierar mellan Butikerna och det är Butikerna som själva bestämmer öppettiderna för sin Prontobutik.

4. Innehåll och råvaror


I Applikationen presenteras en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för all färdigmat och alla varor med syfte att du som användare ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i beställningen. Vi reserverar oss dock för att Butikerna, i undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i färdigmaten mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas. För övriga frågor relaterade till specialkost, en beställning, leverans, innehållsförteckning eller i övrigt hänvisar vi till enskild Butik.

5. Leverans


Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i Butik och/eller genom hemleverans. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Applikationen. Dina varor anses levererade då du, eller behörig person som du har angivit i ordern, tagit emot varorna vid hemleverans eller hämtat dem i Butik. För att säkerställa att dina varor hämtas eller tas emot av dig eller annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka utlämning av varorna om sådan handling inte kan uppvisas. Efter önskemål och godkännande av dig kan varor i vissa fall komma att lämnas utanför din dörr.

5.1 Upphämtning i butik


Vid upphämtning i Butik ska detta ske inom det leveransintervall som du har valt. Detaljerad information om upphämtningsplats anges i Prontobutiken.

5.2 Hemleverans


Hemleverans sker inom det angivna leveransintervallet till den adress du angett, eller till annan leveransadress som du har angivit när beställningen gjordes. Du ansvarar för transportörens framkomlighet till leveransadressen (i fordon och till fots). Beroende på väglag och trafik kan tidpunkten för hemleverans komma att behöva justeras. Vid eventuell avvikelse från valt leveransintervall kontaktas Du på angivet telefonnummer. Du är ansvarig för att hålla registrerad information uppdaterad (telefonnummer, e-postadress och eventuell annan obligatorisk information). ICA förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler beställningar om du har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering. Väljer du att få din order hemlevererad genom vår leveranspartner Bzzt, vänligen läs Bzzts personuppgiftspolicy här.

5.3 Ej mottagen eller uthämtad beställning


Om upphämtning eller mottagande av beställning inte kan ske inom valt tidsintervall är du snarast skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter till Prontobutiken finns i Applikationen. Om du inte kan hämta dina varor inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Om du inte kan ta emot en hemleverans, och vi inte kommit överens om att varorna lämnas utanför in dörr, återsänds ordern. Butiken har då har rätt att debitera hela orderns värde. Motsvarande gäller även om du har angett felaktiga eller missvisande uppgifter vilket hindrar hemleverans, t.ex. felaktigt telefonnummer eller portkod.

6. Priser, kampanjer och betalning


Aktuella priser för beställningen och för leveransen visas alltid i Applikationen. Vid de tillfällen då du erbjuds särskilt introduktionspris eller "prova på-pris", gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som kund. Aktuella centrala ICA kampanjer, t.ex. stammispriser och varor i TV, gäller inte i Prontobutikerna och du kan därför inte nyttja dessa erbjudanden i Tjänsten. Tyvärr kommer dina köp i via Tjänsten inte heller ge några stammispoäng. Samtliga köp i Applikationen betalas via Swish i direkt anslutning till att du genomför en beställning.

7. Reklamationer och ångerrätt


Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på den beställning som levereras/hämtas upp och felet fanns vid leveranstillfället, har du rätt att reklamera den inom tre år på grund av felet. Reklamation ska ske till Butiken snarast efter att felet upptäcktes. Om en vara är felaktig kommer du att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt eller få varan omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Butiken. Kreditering vid fel på någon del av beställningen kommer att ske till det konto som var anslutet till ditt telefonnummer vid betalningen. Notera att försäljningen av färdigmat och varor via Tjänsten inte omfattas av ångerrätt enligt Distansavtalslagen Lag (2005:59). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

8. Kommunikation och kontaktuppgifter


Du som användare accepterar att all kommunikation från ICA och Prontobutiken, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt. Vi kommer löpande tillhandahålla information om Tjänsten via Applikationen om Tjänstens utvecklande och drift för att hålla dig informerad om vad som händer i Tjänsten. För frågor gällande Tjänsten eller dessa Allmänna villkor ombeds du att vända dig till oss på ICA. ICAs kundtjänst når du på telefon 033-47 47 94, e-post pronto@ica.se eller postadress Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås. Adress, telefonnummer och e-post till Prontobutiken finner du i Applikationen.

9. Villkor och villkorsändringar

Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan dig som konsument och Butiken vid försäljning av produkter och färdigmat genom Prontobutiken. Villkoren gäller tillsvidare och ersätter samtliga tidigare eller samtida avtal gällande Tjänsten. ICA äger rätt att ändra villkoren för Tjänsten. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren tillgängliggjorts i Applikationen eller att du informerats om ändringen via ett meddelande därom via Applikationen eller via någon av de kontaktkanaler som du uppgivit. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Tjänsten anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Applikationen från samtliga enheter. Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Applikationen som ICA tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal. ICA har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Applikationen i sådan utsträckning som vi finner lämpligt. ICA har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Applikationen eller sättet på vilket Applikationen tillhandahålls.

10. Force Majeure


ICA, Prontobutiken eller du som användare är inte ansvarig för fel, dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

11. Tvistelösning


Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
Org nr 556021-0261
Gatuadress: Kolonnvägen 20
Postadress: 16970 SOLNA
Moms Reg nr: SE556021026101
Tel Kundkontakt: 020-83 33 33
E-post: pronto@ica.se