Med fokus på inkludering

Vi arbetar för ökad mångfald och inkludering genom att stödja insatser som stärker och bygger gemenskapen i samhället.

171002_185528-AA-150x125

Mötesplatsen

För att bidra till ett socialt hållbart samhälle stöttar ICA Stiftelsen Svenska Röda Korsets arbete med att bedriva verksamheter och mötesplatser runtom i landet.