ICA Stiftelsen

ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt. Besök icastiftelsen.se om vill du veta mer om våra partners och projekt eller hur du kan söka stöd.

Bild laddas

Generation Pep

Arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Bild laddas

Svenska Röda Korset

Bryter ofrivillig isolering och skapar möjligheter till socialt sammanhang och skyddsnät.
Bild laddas

Glada Hudik-teatern

Förändrar världens sätt att tänka, se och förhålla sig till funktionsvariation.
Bild laddas

Stiftelsen Barnens Dag

Utvecklar unga medborgare att ta ansvar och bidra till ett vänligare samhälle.
Bild laddas

Friskis&Svettis

Finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse.
Bild laddas

Städa Sverige

Skapar engagemang hos idrottande ungdomar för en bättre närmiljö och ett hållbart Sverige.
Bild laddas

Kompis Sverige

Skapar möten mellan nya och etablerade svenskar för ett samhälle på lika villkor.
Bild laddas

Goodsport

Driver sportiga projekt för att skapa gemenskap, framtidstro och delaktighet hos unga.
Bild laddas

Mind

Arbetar för att främja psykisk hälsa med samtalet som arbetsmetod i sina stödlinjer.
Bild laddas

AjaBajaCancer

Underlättar vardagen på olika sätt för barn som drabbats av cancer och deras familjer.
Bild laddas

Läxhjälpen

Bedriver läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan.
Bild laddas

Folke

Varje såld Folke-produkt bidrar till att skapa nya, lokala mötesplatser runt om i landet.