ICA Stiftelsen

ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt. Besök icastiftelsen.se om vill du veta mer om våra partners och projekt eller hur du kan söka stöd.

Svenska Röda Korset

Bryter ofrivillig isolering och skapar möjligheter till socialt sammanhang och skyddsnät.

Matchkorv

Varje såld Matchkorv-produkt bidrar till att skapa fler mötesplatser kring fotbollen.

Majblomman

Motverkar barnfattigdomen i Sverige.

Rädda barnen

Arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

AjaBajaCancer

Underlättar vardagen på olika sätt för barn som drabbats av cancer och deras familjer.

Kompis Sverige

Skapar möten mellan nya och etablerade svenskar för ett samhälle på lika villkor.

Glada Hudik-teatern

Förändrar världens sätt att tänka, se och förhålla sig till funktionsvariation.

Matkollo

Utvecklar unga medborgare att ta ansvar och bidra till ett vänligare samhälle.

Städa Sverige

Skapar engagemang hos idrottande ungdomar för en bättre närmiljö och ett hållbart Sverige.

Mind

Arbetar för att främja psykisk hälsa med samtalet som arbetsmetod i sina stödlinjer.

Folke

Varje såld Folke-produkt bidrar till att skapa nya, lokala mötesplatser runt om i landet.

Svenska Fotbollförbundet

Samarbetsprojekt kring jämställdhet, jämlikhet och inkludering inom fotbollen.

Julinsamling

Välj våra varor som stödjer organisationer som kämpar mot utanförskap och barnfattigdom.