Nu kommer du inte få fler inbjudningar

Nu kan man inte längre använda den här mejladressen för att bjuda in dig till att dela stammiskonto på ICA.