humansponsring

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Framtiden blir så bra som våra barn mår. Därför stödjer ICA sedan 14 år tillbaka World Childhood Foundation; organisationen som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, både här i Sverige och resten av världen.

5,3 miljoner till Childhood

Stort tack alla kunder, medarbetare och ICA-handlare - under julen 2017 har vi tillsammans samlat in 5,3 miljoner kronor till Childhoods viktiga arbete för barnens bästa i Sverige och världen över. ICA Sveriges julkampanj bidrog med 4,7 miljoner kronor och Apotek Hjärtat och ICA Banken bidrog med ytterligare 600.000 kronor.

- Vill du ge mer? Bli månadsgivare här

Arbetar för barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp


World Childhood Foundation är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Fruktansvärda siffror – och ändå pratar vi så lite om det. Vi på Childhood vill bryta den tystnaden, för vi vet att våld och övergrepp mot barn går att förebygga.


Childhood arbetar på tre plan: Vi ger stöd till direkta insatser för barn via våra projektpartners – gräsrotsorganisationer och eldsjälar i Sverige och utomlands som precis som vi drivs av visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp. Vi ger stöd till nya metoder och idéer eller till projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade. Oavsett om vi stödjer organisationer i Sverige eller utomlands arbetar vi långsiktigt och hållbart. Vi har exempelvis ingen egen personal på plats, utan vi ger stöd till lokala organisationer som kan respektive lands kultur, språk och traditioner och lever nära barnen och deras familjer. Utöver vårt projektarbete driver vi påverkansarbete och initierar kampanjer med målet att förändra beteenden runt
vår fokusfråga.


Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och vi är religiöst och politiskt oberoende. Vår vision är att inget barn ska hamna i våld-samma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp. Childhood får inget statligt stöd utan finansierar sin verksamhet enbart genom frivilliga bidrag. Läs mer på childhood.se


Ta vara på varandras styrkor

Childhood har inte egen personal på fältet utan stöder just nu runt 100 projekt i 16 olika länder. Den mest effektiva hjälpen kommer från människor som brinner för sin uppgift, från eldsjälar som har följt arbetet från start. På ICA hoppas vi på bästa sätt kunna ta vara på engagemanget och kraften hos både Childhood och ICA och på så sätt kunna göra en skillnad.


Hit kan du vända dig om ett barn far illa:

  • Om du upptäcker att pågående övergrepp eller om ett barn är i akut fara: Ring 112, omdelbart.
  • Om du vill anmäla ett brott: Ring polisen på 11414 eller sök upp närmaste polisstation.
  • Om du misstänker att ett barn far illa: Anmäl det till socialtjänsten. Ring till socialtjänsten i din kommun och prata med dem och berätta vad du oroar dig för. Om du vill kan du vara anonym, både vad gäller din och barnets identitet. 
  • Prata med barnet. Fråga hur det mår! Försök inte forcera fram förtroenden men visa att du bryr dig och finns där för barnet. Om barnet berättar om något det utsatts för – lyssna, ställ öppna frågor för att förstå vad som hänt och visa att du klarar av att ta emot berättelsen. Ta kontakt med professionella för att se till att barnet och familjen får hjälp. 

Hit kan du som barn vända dig om du vill prata med någon:

  • Först och främst – du är inte ensam. Det finns alltid någon att tala med. Om det finns någon annan vuxen i din närhet som du känner dig trygg med (som en kompis mamma, lärare, tränare fritidspersonal eller en skolsköterska, ) – prata med dem.
  • BRIS: Ring och prata med en kurator på telefon 116 111 eller besök dem på deras chatt bris.se.
  • Maskrosbarn: Besök deras kvällschatt maskrosbarn.org  för barn vars föräldrar dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. De som svarar i chatten har själva de erfarenheterna.
  • Om du vill ha hjälp med att anmäla ett brott: Be om hjälp från någon som arbetar med barn eller prata med en vuxen du litar på.