humansponsring

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Framtiden blir så bra som våra barn mår. Därför stödjer ICA sedan 14 år tillbaka World Childhood Foundation; organisationen som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, både här i Sverige och resten av världen.

Att ett av fem barn, både i Sverige och i världen, beräknas ha utsatts för sexuella övergrepp, det är en förfärlig verklighet. I förhållande till den siffran talas det väldigt lite om problemet. En tystnad som är förövarnas bästa vän. Hur kommer det sig att det är så tyst om något som så många utsätts för? Tillsammans med Childhood vill vi bryta tystnaden.

Så kan du hjälpa barnen genom handling:

 • Välj Childhood-märkta varor i din ICA-butik

När du köper utvalda Childhood-varor hos oss i jul är du med och bidrar till att barn får det bättre. I år kan du välja mellan olika varor som till exempel saffran, plommontomater, morötter och kyckling. När du handlar dessa varor går upp till 5 kr direkt till Childhoods viktiga arbete.

- Handla Childhood-varor online

 • #merdegtillungarna

Ta en en bild på ditt saffransbak och publicera på instagram med taggen #merdegtillungarna, så skänker ICA 25 kronor till Childhood.

 • Skänk din bonuscheck

Om du vill kan du skänka din bonuscheck direkt till Childhood.

- Logga in och skänk din bonuscheck

Detta gör ditt bidrag

 • 100 kronor räcker till en månads terapi-behandling för ett barn i Sydafrika som blivit utnyttjat sexuellt.
 • 500 kronor kan ge 250 gatubarn utbildning och grundläggande hälsovård på ett drop-in centrum i Siem Rep, Kambodja.
 • För 2000 kronor kan vi finansiera en månadslön för en socialarbetare i Ryssland, som arbetar med misshandlade och utnyttjade barn, samt barn från familjer i riskzonen möjlighet att bo med sina familjer, och hjälpa till med läxor, samt stödja barnet med olika typer av pedagogiska spel och lekar.
 • För ca 50 000 SEK: Stöd till ett drop-in center som drivs av f.d. barnhemsbarn i Ukraina. Centret tar emot 25 gatubarn och 200 barn som bor i familjer med sociala problem. Fritidsaktiviteter och läxhjälp samt stöd till barnens familjer. Uppsökande arbete för att identifiera gatubarn och motivera dem att ta emot hjälp. Påverkansarbete för att stärka barns rättigheter på lokal nivå.
 • För ca 100 000 SEK: Stöd till barn till kvinnor i Kambodja som arbetat med att sälja sex. Förskoleverksamhet för 35 barn vars mödrar under tiden får hjälp att utbilda sig och hitta en annan försörjning.  Syftar till att ge barnen en positiv inställning till utbildning, vilket är en stark skyddsfaktor mot att de själva hamnar i sexindustrin. Föräldrautbildning och familjeterapi för att stärka mödrarnas förmåga att ge sina barn en trygg uppväxt.

 


Arbetar för barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp


World Childhood Foundation är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Fruktansvärda siffror – och ändå pratar vi så lite om det. Vi på Childhood vill bryta den tystnaden, för vi vet att våld och övergrepp mot barn går att förebygga.


Childhood arbetar på tre plan: Vi ger stöd till direkta insatser för barn via våra projektpartners – gräsrotsorganisationer och eldsjälar i Sverige och utomlands som precis som vi drivs av visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp. Vi ger stöd till nya metoder och idéer eller till projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade. Oavsett om vi stödjer organisationer i Sverige eller utomlands arbetar vi långsiktigt och hållbart. Vi har exempelvis ingen egen personal på plats, utan vi ger stöd till lokala organisationer som kan respektive lands kultur, språk och traditioner och lever nära barnen och deras familjer. Utöver vårt projektarbete driver vi påverkansarbete och initierar kampanjer med målet att förändra beteenden runt
vår fokusfråga.


Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och vi är religiöst och politiskt oberoende. Vår vision är att inget barn ska hamna i våld-samma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp. Childhood får inget statligt stöd utan finansierar sin verksamhet enbart genom frivilliga bidrag. Läs mer på childhood.se


Ta vara på varandras styrkor

Childhood har inte egen personal på fältet utan stöder just nu runt 100 projekt i 16 olika länder. Den mest effektiva hjälpen kommer från människor som brinner för sin uppgift, från eldsjälar som har följt arbetet från start. På ICA hoppas vi på bästa sätt kunna ta vara på engagemanget och kraften hos både Childhood och ICA och på så sätt kunna göra en skillnad.


Hit kan du vända dig om ett barn far illa:

 • Om du upptäcker att pågående övergrepp eller om ett barn är i akut fara: Ring 112, omdelbart.
 • Om du vill anmäla ett brott: Ring polisen på 11414 eller sök upp närmaste polisstation.
 • Om du misstänker att ett barn far illa: Anmäl det till socialtjänsten. Ring till socialtjänsten i din kommun och prata med dem och berätta vad du oroar dig för. Om du vill kan du vara anonym, både vad gäller din och barnets identitet. 
 • Prata med barnet. Fråga hur det mår! Försök inte forcera fram förtroenden men visa att du bryr dig och finns där för barnet. Om barnet berättar om något det utsatts för – lyssna, ställ öppna frågor för att förstå vad som hänt och visa att du klarar av att ta emot berättelsen. Ta kontakt med professionella för att se till att barnet och familjen får hjälp. 

Hit kan du som barn vända dig om du vill prata med någon:

 • Först och främst – du är inte ensam. Det finns alltid någon att tala med. Om det finns någon annan vuxen i din närhet som du känner dig trygg med (som en kompis mamma, lärare, tränare fritidspersonal eller en skolsköterska, ) – prata med dem.
 • BRIS: Ring och prata med en kurator på telefon 116 111 eller besök dem på deras chatt bris.se.
 • Maskrosbarn: Besök deras kvällschatt maskrosbarn.org  för barn vars föräldrar dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. De som svarar i chatten har själva de erfarenheterna.
 • Om du vill ha hjälp med att anmäla ett brott: Be om hjälp från någon som arbetar med barn eller prata med en vuxen du litar på.