Humansponsring

Humansponsring träd

ICAs sponsringsarbete fokuserar till stor del till att hjälpa människor som av olika anledningar befinner sig i en svår situation. Detta gör vi genom att sponsra organisationer som har kännedom om var hjälpen behövs och är specialister inom sitt område. Generation Pep, Cancerfonden och Röda Korset är några organisationer som vi brinner lite extra för.