Vi energieffektiviserar

Vi energieffektiviserar

Vi har i vår butik bytt ut befintlig belysning från lysrörsarmaturer till LED-armaturer. Målet med projektet är en energibesparing på 40 %, minskat underhåll och goda klimateffekter när CO2 sjunker med ca 10 000 kg/år.