Vårt engagemang: Barnens ö

Barnens ö är en del av Väddö i Stockholms skärgård. Här har barn och unga varit på kollo i över 100 år. För att kolloverksamheten ska kunna leva vidare och utvecklas behövs det löpande underhåll av de fina trähusen och där vill vi gärna hjälpa till.

Barnens ö är lite av ett kulturarv. Området är stort med över 40 hus med 1 200 bäddar. Varje sommar kommer 4000 barn hit och får möjlighet att uppleva nya saker och få massor av nya kompisar.  Vi tror det kommer att behövas mer kolloverksamhet i framtiden, dels för att koppla ihop stad och land och dels för att bidra till ökad integration. 

Det finns idag ett stort behov av att renovera de fina trähusen. Därför har vi startat upp ett samarbete tillsammans med Stockholm stad, Stiftelsen Barnens ö och ICA Stiftelsen där vi ska samla in pengar som kan gå till detta arbete. Vi vill ge fler barn möjlighet att åka på kollo och genom vårt engagemang kan vi vara med och säkra verksamheten för framtiden och se den utvecklas. 

Barnens ö ligger oss också lite extra varmt om hjärtat eftersom deras värderingar går hand i hand med våra. Samtidigt som barnen har mycket roligt lär de sig respektera andra och får känna trygghet och gemenskap. 

Verksamheten

Barnens ö

Läs mer om verksamheten Barnens ö.

Läs mer
ICA

Mer om firandet

Nu genomför vi en rad samhällsengagemang runt om i Sverige för att arbeta ännu mer för vår gemensamma framtid.

Läs mer