Ica Supermarket Västermalmsgallerian

Vi tar kvalitet på allvar

Vi är stolta över att vår butik är kvalitetscertifierad enligt en opartisk revidering och certifiering av tredjepart. Varje år får vi besök av kvalitetscoacher som säkerställer att vi lever upp till Svensk standard för livsmedelshantering och att alla lagar och regler på området följs.

Några exempel på viktiga rutiner i vårt kvalitetssystem
Datum och tider
Det är viktigt att rengöra all utrustning regelbundet. Därför innehåller våra renhållningsrutiner inte bara hur allt ska rengöras, utan också av vem, hur ofta och hur det ska kontrolleras.
Temperatur – frys
Kvaliteten kan bara garanteras om fryskedjan är intakt. Därför övervakas frysdiskarna så att de alltid håller minst -18°C. I öppna frysdiskar lastar vi inte högre än att även det som ligger överst håller minst -18°C.
Temperatur – kyl
Alla färskvaror kräver kyla, därför kontrollerar vi regelbundet våra kyldiskar. Vi kontrollerar också att kylvaror har rätt temperatur när de anländer från leverantören, annars returneras varorna.
Hygien och renhållning
Utrustningen vi använder är lätt att göra ren. Särskilt viktigt är rena knivar och skärbrädor. Likaså rena händer – handhygien ingår i våra rutiner och vi använder alltid plasthandskar när vi hanterar oförpackade livsmedel.
Utbildning
All vår personal har utbildning i livsmedelshygien och de som hanterar oförpackade livsmedel har en fördjupad utbildning. I butiken finns dessutom en person som är ansvarig för vårt kvalitetssystem och kvalitetsarbete.
Dokumentation
Alla kontroller är dokumenterade så att vi kan gå tillbaka i papperen. Vi arkiverar även all dokumentation från våra leverantörer, så att vi alltid kan spåra varje livsmedel minst ett steg tillbaka i kedjan.