Hållbarhet och kvalitet är viktigt för oss

För oss är det viktigt att du kan känna dig 100% trygg med varorna du köper från oss. Som en del av vårt arbete med livsmedelssäkerhet så låter vi oss certifieras av ett oberoende kontrollorgan. Vi är stolta över att ha bedömts ligga i den översta klassen och tilldelats "Guldstjärnan" som är ett bevis på goda rutiner och arbetssätt.

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för oss. Några praktiska exempel är:

  • Vi använder endast miljömärkt el från förnybara källor
  • Våra kylar och frysar är energisnåla och drivs utan skadliga ämnen
  • Vi samarbetar bl.a. med Food2Change där vi skänker matsvinn till behövande
  • Vi förädlar produkter som i annat fall skulle behöva kastas