Vårt engagemang: Att växa tillsammans

Vårt engagemang: Att växa tillsammans

För oss på ICA Supermarket Järna handlar goda saker om mer än bara mat. Vi vill gärna vara en drivkraft i samhället och engagera oss i våra hjärtefrågor. Något vi brinner extra mycket för är våra unga och deras möjligheter att få växa. Vi vill ge alla, oavsett funktionsnedsättning, samma chans till en trygg och inspirerande utveckling – därför är vi glada över att få samarbeta med Saltå bys gymnasiesärskola.

Saltå by gymnasiesärskola är en skola för ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar. Vi har under många år haft ett nära samarbete vilket har varit roligt och utvecklande från båda håll. Tidigare har några av skolans elever haft praktik hos oss och har då fått prova på hur det är att jobba i butiken under några veckor. I år tar vi det här samarbetet ett steg till! 

Nu får vi gästspel en gång i veckan! 

Varje tisdag kommer en ny elev att vara på plats och praktisera hos oss. Eftersom alla ungdomarna har sina unika utmaningar och särskilda behov kommer vi i samarbete med skolan anpassa dagen inför och under elevens dag. På detta sätt får eleven en möjlighet att utifrån sina förutsättningar prova på att arbeta i en butik och upptäcka olika typer av arbetsuppgifter. Det här för att så småningom kanske vilja göra en längre praktiktid. Vid årets slut är målet att alla skolans elever ska ha spenderat en dag tillsammans med oss i butiken.

Att växa tillsammans är ett motiverande, roligt och utvecklande upplägg för alla parter och vi hoppas kunna fortsätta med det här samarbetet under lång tid framöver.