Miljö i butik - Vår policy

rapsfalt

Miljö i butik - Vår policy

ICA Supermarket Borrby är en svanencertifierad ICA-butik och är måna om miljön genom att:

  • Vi har en miljö- och hälsoansvarig i butiken.
  • Vi källsorterar och gör driften så snål vi kan.
  • Vi utbildar vår personal för att stärka vårt miljöarbete.
  • Vi erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta varor och är lyhörda för miljönyheter.
  • Vi tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp av varor.
  • Vi har en utpräglad ambition att handla från lokala producenter.
  • Vår ambition är att ständigt utveckla vårt miljöarbete.