ICA Smedbys Affärsidé & Vision

Butiken

ICA Smedbys Affärsidé & Vision

Affärsidé

Det glada gänget på ICA Smedby erbjuder en fräsch och modern matbutik där enkelhet för kunden och personligt kundbemötande är i fokus

Vision

ICA Supermarket Smedby skall vara en naturlig mötesplats i Smedby.

Vi ska erbjuda boende i Smedby med omnejd, en tilltalande matbutik där det känns naturligt att göra sina matvaruinköp, både för storinköp och kompletteringsinköp.

Enkelhet för kunden är ett av våra starkaste ledord!Dit når vi genom att erbjuda kunderna en matbutik med stor tillgänglighet, fylld med fräscha färskvaror, matinspiration och bra sortiment på basvaror till ett konkurrenskraftigt pris.

Kundbemötande, sortimentsbredd, korta kassaköer och generösa öppettider är viktiga medel för att nå visionen.

Butiken ska drivas med en effektiv organisation och generera god lönsamhet för att ha möjlighet att kunna investera i en modern och fräsch butik.

Medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande är en förutsättning för framgång. Medarbetarnas kunskaper om olika arbetsmoment ska vara spritt. ”Alla ska kunna allt”.