Länkar

Länkar

Bris

Bris - är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Cancerfonden

Cancerfonden - är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt bidrar till förbättringar inom vård och behandling.

Krav

Detta visar bland annat att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att djur behandlas väl och får vistas ute i det fria samt att inga genmodifierade organismer får förekomma i produktionen.

Allergiinformation

Svenska Celiakiförbundet är en intresseorganisation för dem som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller sojaprotein. Organisationen är ingen myndighet och är oberoende av livsmedelsproducenter.

ICA Bokförlag

ICA Bokförlag - är ett av Sveriges största fackboksförlag med bred utgivning av praktiska handböcker inom ett stort antal ämnesområden. Sortimentet består av ca 450 titlar.