Hos oss är det viktigt med kvalitet!

Hos oss är det viktigt med kvalitet!

Hej, vi är stolta över att vår butik är kvalitetscertifierad enligt en opartisk revidering och certifiering av tredjepart.

Kvalitetsansvarig i vår butik

Vår kvalitetsansvarig heter Fredrik Synnergren och är även vår färskvaruchef. Fredrik ansvarar för hela vårt cerifiteringsarbete och vi är oerhört nöjda med att vi år efter år levererar en kvalitetscertifierad butik till er, våra kunder.

Några exempel på viktiga rutiner i vårt kvalitetssystem

Datum och tider

Det är viktigt att rengöra all utrustning regelbundet. Därför innehåller våra renhållningsrutiner inte bara hur allt ska rengöras, utan också av vem, hur ofta och hur det ska kontrolleras.

Temperatur – frys

Kvaliteten kan bara garanteras om fryskedjan är intakt. Därför övervakas frysdiskarna så att de alltid håller minst -18°C. I öppna frysdiskar lastar vi inte högre än att även det som ligger överst håller minst -18°C.

Temperatur – kyl

Alla färskvaror kräver kyla, därför kontrollerar vi regelbundet våra kyldiskar. Vi kontrollerar också att kylvaror har rätt temperatur när de anländer från leverantören, annars returneras varorna.

Hygien och renhållning

Utrustningen vi använder är lätt att göra ren. Särskilt viktigt är rena knivar och skärbrädor. Likaså rena händer – handhygien ingår i våra rutiner och vi använder alltid plasthandskar när vi hanterar oförpackade livsmedel.

Utbildning

All vår personal har utbildning i livsmedelshygien och de som hanterar oförpackade livsmedel har en fördjupad utbildning. I butiken finns dessutom en person som är ansvarig för vårt kvalitetssystem och kvalitetsarbete.

Dokumentation

Alla kontroller är dokumenterade så att vi kan gå tillbaka i papperen. Vi arkiverar även all dokumentation från våra leverantörer, så att vi alltid kan spåra varje livsmedel minst ett steg tillbaka i kedjan.

Hantering och märkning

Vi har rutiner för att rätt information såväl vad gäller ursprung, som datum och innehåll följer med produkten hela vägen ut i hyllan. På oförpackade produkter finns korrekt ingrediensförteckning tillgänglig.

Säkra leverantörer

För oss på ICA är förtroende viktigt. Vi vill att våra kunder kan vara säkra på att få bra varor hos oss. Därför ställer vi krav på alla våra leverantörer och deras underleverantörer.

ICAs egna varor

Produktkvalitet

På ICA jobbar märkningsexperter som granskar alla våra ingrediensförteckningar och annan förpackningsinformation så att de uppfyller lagstiftning och ICAs krav.