Kom och panta i vår pantmaskin!

Kom och panta i vår pantmaskin!

Nu behöver du inte längre stå och sortera, utan du tömmer i din pant (ej glas).