Miljömärkt butik

Miljömärkt butik

Den 19 december klockan 13:00 2008 blev ICA Supermarket Åtvidaberg en Svanenmärkt butik. Vi har ett brett sortiment av miljömärkta varor, en engagerad personal och en ledning som hela tiden arbetar för att minska butikens miljöpåverkan. Alla dessa saker är viktiga för att uppfylla de kriterier som gäller för att få kalla sig Svanenmärkt butik.

Fakta
I en Svanenmärkt butik tar man ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor. Det är till exempel viktigt att:

  • ha ett tillräckligt brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor
  • kylar och frysar täcks över när butiken är stängd
  • transporterna är miljöanpassade och belysningen energisnål
  • avfallshanteringen är effektiv
  • personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led

Läs mer om miljö i butik på ICA.se.