Handla med hänsyn!

Covid-19 påverkar oss alla och gör att vardagen just nu ser annorlunda ut. Vi behöver hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens, Svensk handels och ICAs rekommendationer och justerar riktlinjerna löpande.

HmH

Enligt nya Pandemilagen måste vi som butik:

  • Beräkna det maximala antalet kunder som får vistas hos oss. Varje kund ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
  • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
  • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.

Vi hoppas på er hjälp i detta. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!