Lär känna

Effkås historia

Effkå grundades 1948 av min farfar, Filip Kanter. Namnet kommer från farfars initialer FK som när de skrivs ut blir Effkå. På den tiden låg vi snett över gatan.

Redan från början drev farfar, tillsammans med farmor Ingeborg, Effkå efter mottot att vara den bästa och trevligaste butiken i området.

Effkå var en kvartersbutik som ingick i den dagliga inköpsrundan hos folket i kungsladugård och andra butiker i området var ostbutiken, charkbutiken och den lokala grönsakshandlaren. Effkå skulle vara det naturliga valet för kunden att köpa ”resten” av varorna som behövdes till hushållet. Med tiden utvecklades Effkå till att bli en mer komplett matbutik och 1963 flyttade vi in i våra nuvarande lokaler. 

Min pappa Leon kom tidigt in i rörelsen och arbetade tillsammans med sina föräldrar. 1965 tog min mormor med sig sin dotter Inga-Lill till Effkå för att söka sommarjobb. Och på den vägen är det!

Leon och Inga-Lill har tillsammans utvecklat och drivit Effkå efter en mycket enkel vision som bygger på farfars motto; Vi skall vara den bästa och trevligaste butiken i området. Det i kombination med hög kvalitet och fantastisk personal gör att Effkå skall var det naturliga valet för våra kunder. En butik kunderna vill komma tillbaka till.

I dag drivs Effkå av oss, tredje generationen, tillsammans med Leon och Ingalill. Vi fortsätter att driva och utveckla butiken i samma anda som när Filip öppnade butiken 1948.

/Therese & Emelie