Butiksförnyelse

Butiksförnyelse

Vi har under 2016-2017 gjort en förnyelse av butiken ute i Sellnäs. Vi har investerat i nya kyldiskar, bakomvarande maskiner, hyllor och belysning!

Vi har gjort denna förnyelse av butiken för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår butik många år framöver och bibehålla servicen på landsbygden.

För att kunna genomföra denna investering har vi sökt efter stöd hos EU och länstyrelsen.