Våra samarbeten

Lokala engagemang och sponsring

Vi på Maxi ICA Stormarknad Lindhagen stöttar föreningar och organisationer lokalt på Kungsholmen och i ett större perspektiv. Fokus med vår sponsring är att främja hälsa bland barn och ungdomar, främst genom idrottande och ett aktivt liv. Tillsammans kan vi göra mer för en godare morgondag! Här nedan kan du ta del av vår sponsringspolicy samt våra lokala samarbeten.

Sponsringspolicy barn och ungdomsidrott

All sponsring skall vara laglig, anständig och omdömesgill.

Vi, ICA Maxi Lindhagen, vill vara engagerade i viktiga sociala frågor genom att vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner och sponsor med inriktning på breda samhällsgrupper och föreningar som står för breddverksamhet för barn och ungdomar i vårt närområde, främst Kungsholmen.

Vår ambition med sponsringen är att få fler barn- och ungdomar att må bättre genom att idrotta och röra på sig längre upp i åldrarna.

Vi sponsrar därför enbart föreningar som har en väl uppbyggd barn- och ungdomsverksamhet och arbetar efter intention ”Bredd” och ”Långsiktig utveckling”.

(Se bilaga ”Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott 2014-05-23 intention ”Bredd” och intention ”Långsiktig utveckling”.)

ICA Maxi Lindhagen är en aktiv samarbetspartner, i samband med att sponsringen förankras med föreningens medlemmar vill vi också berätta om våra värdegrunder samt att vi kommer att agera ifall föreningar inte lever upp till sina värdegrunder.

Finns ett elitsatsande seniorlag i föreningen skall detta inte omfattas av ICA Maxi Lindhagens ekonomiska bidrag och ska därför särskiljas från barn- och ungdomsverksamheten.

För att samarbeta med Maxi ICA Stormarknad Lindhagen skall föreningar:

Föreningar som samarbetar med oss skall dels följa FNs barnkonvention samt dom utvalda delar från Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott (2014-05-23) ICA Maxi Lindhagen förtydligar i denna policy. Föreningar skall kunna visa upp dokumentation som styrker förhållningssätt i linje med dessa anvisningar samt hur föreningens process för uppföljning ser ut.

Även om det finns undantag för vissa idrotter och verksamheter gäller generellt att man inte skall arbeta med fasta nivågrupperingar, individanpassning är ok så länge den inte är statisk och delar upp barn och ungdomar i fasta kunskapsgrupper.

Selektering, toppning eller utslagning är inte tillåtet (se bilaga "Begrepp barn och ungdomsidrott RF" för RFs förklaring av ovan nämnda begrepp).

Föreningen ska även ha ett förhållningssätt och arbetssätt som innebär att skolarbete, läxläsning, sunda matvanor och kunskap om näringslära prioriteras och kopplas till sportsliga prestationer.

Vi sponsrar följande föreningar och organisationer:

 • Karlbergs BK
 • Essinge IK
 • Mariebergs SK
 • Kungsholmens Basket
 • Barndiabetesfonden
 • Team Rynkeby för Barncancerfonden
 • Ajabaja Cancer
 • Aktiv Skola
 • Nattvandrarna
 • Städa Sverige
 • Stockholms Stadsmission