Våra samarbeten

Vi sponsrar kamratskap och hållbara ideer!

För oss på Maxi Solna är det viktigt att stödja lokala föreningar och organisationer som arbetar för hållbarhet och vill utveckla hälsan hos unga, allt från idrott till miljö och djur och natur. Nedan kan ni läsa mer om våra samarbeten.

 

 

AIK Ungdomsfotboll

AIK Ungdomsfotboll har visionen att vara en ledande fotbollsklubb förutveckling och fostran av unga spelare och ledare. De vill på bästa sätt bidra till fostran av fotbollsspelareoch ökad folkhälsa i en trygg och utvecklande miljö. En av satsningarna är Fair Play Corner, med syftet att ge en tryggare och bättre miljö för spelare, ledare, funktionärer och besökare under matcher.

Vi på ICA Maxi Solna gillar idén om schysst spel. 

Därför stöder vi AIK Ungdomsfotbolls projekt Fair Play Corner.

Läs mer om AIKs Ungdomsfotboll på www.aikfotboll.se

Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i drygs 30 år för att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållanden de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Vi på ICA Maxi Solna stöttar på flera sätt. Den mest uppskattade aktiviteten varje år, är att vi skänker 1 kr för varje såld semla. Det känns gott i dubbel bemärkelse.

Läs mer på www.barncancerfonden.se och stöd gärna du också!

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. De gör detta genom att arbeta med social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration. De bildades redan 1853 för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället. Stadsmissionen driver en mängd av verksamheter, med stort hjärta och engagemang.

Vi på ICA Maxi Solna stöttar Stockholms Stadsmission. Våra kunder stödjer denna verksamhet genom att skänka sin pant.

Läs mer på www.stadsmissionen.se och stöd gärna du också!

RBU

Alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

För barn med rörelsehinder är det inte alltid så. RBU arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Att maxa livet. RBU finns i distriksföreningar i hela landet och tillsammans med 11.000 medlemmar påverkar de samhället och ger råd och stöd.

Vi på ICA Maxi Solna stöttar RBU bland annat genom att välkomna RBU:s ungdomar in på praktik i butiken.

Läs mer på www.rbu.se och stöd gärna du också!

Maskrosbarn

Omkring 500.000 barn och ungdomar i Sverige har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöder dessa unga.

De arbetar bl a med direktstöd i form av helg- och lovläger, ungdomsgård, coach, barnombud, samtalsstöd och en chatt där unga på kvällarna kan höra av sig helt anonymt.

Maskrosbarn startades 2005 av två 15-åringar, som båda levde i en liknande familjesituation. 

Nu har organisationen gjort så bra insatser att de bl a fått utmärkelserna Svenska Hjältar och BRIS-priset samt blivit diplomerade av FN. Maskrosbarn är en fantastisk organisation som gör mycket viktiga insatser. Det vill vi på ICA Maxi Solna gärna stödja. Och önskar att fler ungdomar vågar berätta och våga söka stöd.

Läs mer på www.maskrosbarn.org och stöd gärna du också!

Cancerfonden – Rosa Bandet

Cancerfonden är en fristående, ideell organisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med att finansiera forskning, sprida kunskap och påverka samhället.

Rosa Bandet-kampanjen genomförs under oktober varje år med syfte att sprida kunskap om bröstcancer och samla in pengar till forskningen mot kvinnors vanligaste cancersjukdom.

ICA koncernen, och därmed vi på ICA Maxi Solna som stor butik, är huvudsponsor till Rosa Bandet. Det känns fantastiskt bra att vi tillsammans med våra kunder, kan bidra på ett sådant fint sätt.

Läs mer på www.cancerfonden.se och stöd gärna du också!

 

Röda Korset

Att Röda Korset är en av världens främsta katastroforganisationer, det vet de flesta. Men de gör också stora insatser nationellt i Sverige. 

De driver många mötesplatser över hela landet där det finns bl a läxhjälp, språkcafé och stöd för äldre. Nationella insatser är fokus för ICAs och Röda Korsets insamling under julperioden, med syfte att främja delaktigheten och integration i Sverige. Under julen säljs utvalda Röda Korset-varor där en viss summa går till insamlingen.

Vi på ICA Maxi Solna uppskattar det fantastiska arbetet som görs, och bidrar gärna.

Läs mer på www.redcross.se och stöd gärna du också!

Städa Sverige

Idrottens miljöorganisation Städa Sverige jobbar tillsammans med lokala föreningsungdomar med att städa svensk miljö. Tillsammans gör de djur och natur en tjänst när skräp plockas utmed vatten, vägar, i natur- och kommunområden. Varje år städar tiotusentals idrottsungdomar bort tonvis med skräp från den svenska naturen. För sin insats får medverkande föreningar en ersättning till sin klubbkassa.

Vi på ICA Maxi Solna stöttar gärna detta goda initiativ och goda arbete som görs där kommunens ungdomar och vi gör något tillsammans för miljön.

4H Agustendal

Är en verksamhet för barn och ungdomar där syftet är att barnen ska lära sig att ta hand om djuren på ett lärorikt och roligt sätt. Barnen lär sig att ta ansvar och deras självförtroende växer när de själva får ta hand om djuren och se till att de har det bra. På gården finns getter, får, hästar, katter, kaniner och höns.

AjaBajaCancer

AjaBajaCancer är en ideell organisation med 90-konto som sedan 2018 har stöttat familjer som lever med barncancer ekonomiskt, socialt och psykosocialt. En del av AjaBajaCancers arbete innefattar projektet ICAre AjaBajaCancer tillsammans med ICA Stiftelsen, vilket bland annat innebär att ICA-handlare får kontakt med drabbade familjer i sin närhet för att ge presentkort. 

Vi på Maxi Solna hjälper till och stöttar Ajabajacancer och deras fantastiska arbete. Vi har tex haft pärldagar där vi tillsammans pärlat armband till förmån av Ajabajacancer.

Läs mer på www.ajabajacancer.se och stöd gärna du också!

Sundbybergs dansskola

Med stor motivation i att sprida dansglädje och kunskap i de olika stilarna/teknikerna, fokuserar dom på elevens personliga utveckling. Med visionen att ”elever möter proffs”, undervisar dom lektioner som ger eleven en stark grund att stå på inför ett fortsatt liv inom dans. Hela tiden med måttot: ”Eleven ska vara lite gladare och mer tillfreds med sig själv när hen går hem från dansklassen än när hen kom”.
Tillsammans skall vi Utforska – Utvecklas och Ha kul!

Läs mer på sundbybergsdansskola.se