För en god morgondag

Zerofoodwaste

Varför spelar matsvinn roll? Vad innebär egentligen matsvinn och varför är det ett problem? Definitionen av matsvinn är mat som man hade kunnat äta om det hanterats annorlunda.

Ungefär 30% av all mat som produceras konsumeras aldrig av människor. Istället slängs det på samtliga nivåer i livsmedelskedjan. I Sverige kasseras totalt 1,3 miljoner ton mat årligen vilket motsvarar ca 129 kilo per person och år.

Matsvinn är problematiskt av flera anledningar. I samband med matproduktion släpps ofta växthusgaser och bekämpningsmedel ut och påverkar miljön. Om maten därefter aldrig konsumeras har denna miljöförstöring skett i onödan. Beräkningar visar att om matsvinn var ett land skulle de stå för de tredje största utsläppen efter USA och Kina. Utöver den miljöförstöring som skett har människor dessutom lagt ned otaliga arbetstimmar och resurser på att producera all mat som sedan slängs i onödan.

ICA Maxi Häggvik skapade nya lösningar med ReCollab

ICA Maxi Häggvik har länge arbetat med att minska sitt matsvinn. Vi arbetar med dagliga datumkontroller av våra varor och säljer ut varor i god tid innan de går ut på datum. Vi har våra ”Ät snart”- hyllor där vi har kraftig prissänkning på varor med kort datum eller andra skönhetsfel. Men för att ta ytterligare krafttag om frågan engagerade vi oss i ett Vinnovafinansierat projekt som syftar till att hitta nya lösningar för att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker.

Projektet drivs av den innovativa hållbarhetsfirman ReCollab som tillsammans med andra aktörer vill förändra matsystemet för att skapa en mer hållbar framtid. Tillsammans med ReCollab hittade vi nya lösningar för att minska matsvinnet i butiken med målsättningen att nå nya lägstanivåer!

ReCollab har skapat en trestegsmodell där de i första fasen arbetar på djupet för att förstå orsaken till butikens matsvinn. I den andra fasen identifierar och implementerar de lösningar tillsammans med personalen. I den tredje fasen analyserar ReCollab effekterna av lösningarna och därefter skapar vi tillsammans en långsiktig matsvinnsstrategi för att nå det Globala Hållbarhetsmålet om att halvera matsvinnet till 2030.

Har du som kund förslag på lösningar som skulle minska matsvinnet hos oss på ICA Maxi Häggvik? Maila gärna oss på kundkontakt.haggvik@maxi.ica.se och läs mer om ReCollab på www.recollab.com

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration