För en god morgondag

Miljösmart butik

Vi jobbar varje dag för att minska vår miljöpåverkan.


Som kund hos oss kan du känna dig trygg i att vi jobbar för mer hållbara val. Märkningen Miljösmart butik betyder att vi har tydliga mål och löpande uppföljning av vårt miljöarbete.

  • Sänkt pris på varor med kort datum.
  • Minskat matsvinn och konstanta uppföljningar hur matsvinn hanteras.
  • Löpande arbete med att optimera kylanläggningar och belysning.
  • Kartläggning av butikens energistatistik för effektivisering av energiförbrukning.
  • Stort utbud av hållbarhetsmärkta varor.

Alla kan göra något för en god morgondag. 

Vi blev en certifierad miljösmart butik i november 2022.

Välkommen till oss!

Illustration
Illustration