Ica Maxi Moraberg

GDPR

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du handlar och vet att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Kamerabevakning

ICA Maxi Moraberg använder i enlighet med dataskyddsförordningen kamerabevakning med hänsyn till säkerhet, ordning samt förebyggande av brott.

Du har rätt att begära dina uppgifter raderade från vårt system. Om så är fallet eller om du har andra frågor kring våra övervakningskameror hänvisas till ansvarig. mejl: kundkontakt.moraberg@maxi.ica.se

Observera att begäran eller frågorna måste ställas skriftligt till ovanstående mejl.

Om du upplever att vi på ICA Maxi Moraberg inte följer dataskyddsförordningen kopplat till kamerabevakning går det bra att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande telefonnummer 08- 657 61 00 alternativt mejl imy@imy.se

Personuppgifter

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sociala medier och dina rättigheter, eller ställa en fråga kring detta, vänligen läs mer på  www.ica.se/dataskydd