Vårt engagemang

Vi stöttar lokala föreningar och samhällsengagemang. Det tycker vi är viktigt!

Vi stöttar bland andra IK Sävehof, Sävedalens IF. Det vi brinner för är ungdomars rörelse och inkludering. Att alla har rätt till att idrotta. 

Vi stöttar även Stiftelsen Våga va dig själv som arbetar mot mobbning och utanförskap bland unga. Läs mer om deras verksamhet här.