Vi säljer miljövänliga miljökassar!

Vete

Vi säljer miljövänliga miljökassar!

Från och med 31/3 2012 säljer vi inte vanliga plastkassar. Vår nya miljökasse består till 85% av sockerrör och och ersätter den "vanliga" plastkassen. Den är mycket bättre ur miljösynpunkt än den tidigare, och är därför en naturlig åtgärd i vårt ständigt pågående miljöarbete.

Denna ny miljökasse går att återvinna som vanlig plast och om den förbränns, så som många plastkassar gör, så sänks de fosila utsläppen av CO2 med över 40 ton för vår butik per år jämfört med vanliga plastkassar, räknat på de ca 1 miljon plastkassar vi säljer på ett år. Som en jämförelse är det ungefär samma koldioxidutsläpp som en ny Volvo S60 miljöbil (114gr/km) släpper up på ca 35 000 mil. Detta kommer självklart inte lösa världens problem med plastförbrukningen, men det är ett steg i rätt riktning.

Vi rekomenderar förstås alla kunder att om möjligt återvinna sin miljökasse eller att använda flergångskassar. Att vara miljösmart ska inte behöva kosta skjortan, därför kommer priset att vara detsamma som på våra gamla vanliga kassar. Vill du bära hem dina varor på ett smidigt sätt - samtidigt som du ger miljön en hjälpande hand - kom till oss på Maxi ICA Stormarknad Östersund!

 För mer info om vår nya miljökasse kontakta vår miljöansvarige Andreas Söderström på andreas.soderstrom@maxi.ica.se eller 063-577604.

Visste du att:

  • Plast finns överallt
  • Cirka 250 miljarder plastartiklar med en vikt på 500 ton flyter omkring enbart i Medelhavet.
  • I Europa tillverkades, 2008, 3.4 miljoner ton plastkassar.
  • I Sverige förbrukas omkring 720 miljoner kassar varje år.
  • Det finns ingen organism som kan bryta ner plast, plast som hamnar i naturen försvinner inte.

Angående kommentarer på op.se:

Vi på Maxi Östersund tycker att det är väldigt kul att så många har kommenterat nyheten om att vi byter från olje- till sockerrörsbaserade bärkassar. Lite extra roligt var att en del läsare utgick från att det handlade om ett aprilskämt.

Visserligen tycker vi på ICA Maxi om att skämta, men vi skämtar aldrig om något så viktigt och allvarligt som miljön. För oss känns det däremot väldigt skönt att vi nu har slutat sälja de oljebaserade plastkassarna och ersatt dem med kassarna baserade på råvaror från sockerrör.

I detta sammanhang har det dock dykt upp en hel del frågor, så därför vill jag nu ta tillfället i akt och besvara några av dem här.

Fråga: Det finns som alla känner till en negativ miljöpåverkan i samband med oljebaserade kassar. Men, vilka risker finns med de nya, sockerrörsbaserade kassarna?

Svar: Vi inom ICA Maxi Östersund tog beslutet att byta kassar efter att noga ha övervägt skillnaderna mellan de olika alternativen. Framförallt jämförde vi vilken miljöpåverkan respektive kasse hade. Exempelvis kan man ju tänka sig att regnskog skövlas för att odla sockerrören, men enligt uppgift så är det framförallt tidigare betesmark som används för sockerrörsodlingar – dessutom bara en procent av exempelvis Brasiliens totala åkermark. Men självklart är det så, att hur trovärdiga företag man än handlar från, så är det svårt för oss att övervaka hela processen – särskilt som odlingen sker i en annan världsdel. Vi har inga garantier, men det vi garanterat vet är att oljefält med hundraprocentig säkerhet förstör miljön, och likaså har de som jobbar med oljeutvinning sällan goda arbetsförhållanden. Med oljan följer också en massa andra negativa konsekvenser och risker – inte minst har vi ju blivit påminda om faran för enorma miljökatastrofer med katastrofala konsekvenser för såväl ekologin som människor vid ett oljeutsläppp.

Fråga: Är de nya sockerrörskassarna billigare att tillverka än de traditionella oljekassarna?

Svar: Vi har som policy att inte uttala oss om vad vi betalar för våra varor då det lätt kan bli så att man "stirrar sig blind" på en viss vara istället för att se till helheten. Det jag kan säga är att det är 20% moms på kassar, så efter att staten tagit sin del så har vi 1:60 kr kvar som ska finansiera allt – inköp, lagring, transporter, m m
Vår miljökasse tillverkas av Stenqvist.

Fråga: Men, det här med miljökassar. Det är väl inget nytt? Det har väl andra haft tidigare?

Svar: Det kan vara lätt att förväxla denna nya sockerrörsbaserade kasse med tidigare varianter av miljökassar. Just denna kasse är relativt ny och har bara funnits hos oss på Maxi Östersund sedan januari. Kassen är godkänd av Packforsk (som testar bärkassar) och den har även med glans klarat de tester vi gjort. Kassen kommer inte förmultna, vilket innebär att den fungerar fint som soppåse. När den till slut förbränns så släpper den ut 85% lägre halt av fossilt CO2 än den gamla kassen.

Fråga: Är det den här kassen som ni inom ICA Maxi rekommenderar att alla ska använda nu

Svar: Nej, precis som tidigare rekommenderar vi alla våra kunder att använda flergångskassar och att välja miljökassarna när man vill fylla sitt förråd av soppåsar. Det är det bästa – såväl för miljön som för plånboken. Vi kan i dagsläget erbjuda kunderna två storlekar på flergångskassar, en liten och en stor.

Fråga: Hur sorteras den nya kassen?

Svar: Den sorteras som mjukplast.

Om du har några fler frågor eller idéer på saker som vi på Maxi Östersund kan göra för att utveckla vårt miljöarbete, så är du välkommen att maila mig: andreas.soderstrom@maxi.ica.se.

Med vänliga hälsningar, 
Andreas Söderström, Miljöansvarig Maxi ICA Stormarknad Östersund