Sponsringspolicy

Sponsringspolicy

Som dagligvarubutik kommer vi på ett naturligt sätt in i människors vardagsliv vilket säkert är ett viktigt skäl till det stora antalet förfrågningar om sponsringssamarbete som vi får varje år. På sponsringsområdet kan dock tillgångarna aldrig möta efterfrågan. Vi vill vara transparanta med hur och varför vi sponsrar på det sätt vi gör.

Strategi:
Vi på ICA Maxi Olofström vill och ska genom våra sponsringssatsningar göra skillnad för hälsa och välbefinnande. Vi ska visa att vi bryr oss om samhället vi verkar i och vara en god kraft i hela Olofströms kommun.

Riktlinjer:

  • ICA Maxi Olofström ska visa och använda det genuina intresset, kunskapen och engagemanget inom mat för att bidra till allas lika värde, hälsa och välbefinnande.
  • ICA Maxi Olofström ska använda sitt nätverk, gemensamma och lokala resurser samt förebilder i sin sponsring. Sponsringen ska inspirera och engagera våra kunder året runt.
  • ICA Maxi Olofström medarbetare och handlaren skall känna stolthet för och delaktighet i vårt engagemang.
  • ICA Maxi Olofströmska alltid uppfattas som en attraktiv och positiv samarbetspartner i sponsringssammanhang.
  • Alla sponsringssamarbetenskall ha en tydlig koppling till strategin och skapa ökat socialt engagemang.
  • Idrottssponsringen synliggör ICA Maxis Olofströms engagemangi de breda, folkliga idrotterna, med särskild tonvikt på idrottens betydelse för ungdomars normer, värderingar och goda vanor. Den är aldrig inriktad på enskilda individer.
  • Samhällssponsringen synliggör ICA Maxi Olofström engagemangtill föreningar som aktivt arbetar för att motverka utanförskap och social utsatthet i Olofströms kommun.

Tidsramar för sponsring gällande pengar
Vi delar upp sponsringen halvårsvis och för att kunna behandla ert önskemål om sponsring så måste vi har er förfrågan senast den 22/2 för sponsring under perioden Mars – Augusti och senast den 31/7 för sponsring under perioden september- februari.

Tidsramar för sponsring gällande varor eller tjänster
Denna form av sponsring delar vi upp månadsvis. Detta innebär att för att kunna behandla er förfrågan om sådan sponsring så behöver vi ha den en kalendermånad i förväg. Vill ni ansöka om sponsring för ett evenemang som äger rum t ex 12 maj behöver vi alltså ha er förfrågan senast 30/4. 

Alla förfrågningar om sponsring ombedes mailas till ester.johanssonrovina@maxi.ica.se

Sponsringspolicy för ICA Maxi Olofström gällande från och med 2019-01-01

Välkomna med ansökan