Samhällsmedborgare

Vi är mycket stolta över våra samarbeten med organisationer där vi tillsammans bidrar till en god morgondag.

På ICA Maxi Nacka värnar vi extra mycket om barn och ungdomar i kommunen och i vårt närområde. Vi vill finnas som ett värmande stöd för de, som vissa perioder i livet, har behov extra hjälp. Tack vare våra engagerade kunder kan vi tillsammans sprida glädje och hjälpa till där det behövs. Tillsammans skänker vi allt från kläder, mat och pengar till behövande i vårt geografiska närområde.

Stockholm Stadsmission

Stockholm Stadsmission

Vi arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Läs mer
Maskrosbarn

Maskrosbarn

Maskrosbarn jobbar för att barn mellan 13-19 år ska få chans att berätta om sina svåra hemförhållanden, kanske för allra första gången. Vi erbjuder långsiktigt stöd, gemenskap och möjlighet att förändra sitt eget liv.

Alla barn har rätt till sin barndom.

Läs mer
Barncancerfonden

Barncancerfonden

Barncancerfonden bekämpar barncancer, med målet att varje drabbat barn ska överleva och leva ett gott liv. Barncancerfonden finansierar forskning som möjliggör effektivare och mer skonsamma behandlingar som är elakare mot cancern men snällare mot barnen, samt erbjuder stöd för drabbade familjer och barncanceröverlevare i hela landet. Tillsammans arbetar riksförbund och lokala föreningar för att bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer. 

Läs mer
Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Läs mer
En frisk generation

En frisk generation

En Frisk Generation är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation - här kan alla vara med. Vi erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande familjeaktiviteter, två gånger i veckan vid minst 70 tillfällen, under ett skolår.

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla.

Läs mer
Rosa Bandet

Rosa Bandet

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas, samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor.  

Läs mer
Röda korset

Röda korset

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når dom fram, även när det är svårt.

Läs mer
Städa Sverige

Städa Sverige

Vi jobbar tillsammans med lokala föreningsungdomar för ett skräpfritt Sverige. Vi är i djuren och naturens tjänst när vi utför våra miljöprojekt. Mest välkänd är vår kampanj med de gula säckarna längs Sveriges vägar, men vi arbetar också med andra projekt som Stad och kommun, kust, natur, älv och vatten.

Läs mer
BRIS

BRIS

Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Läs mer
Vid din sida

Vid din sida

Vid Din Sida hjälper pensionärer som lever i fattigdom och hemlöshet. Med soppkök, fritidsgårdar för äldre, köp av hotellnätter och utdelning av matkassar försöker vi hjälpa de som behöver det mest.

Läs mer
Giving people

Giving people

Läs mer
Flexbert

Flexbert

Allas trygghet i trafiken. Tillsammans med företag, kommuner och föreningar förser vi barn runtom i Sveriges förskolor och skolor med reflexprodukter. 

Läs mer
Nattvandring Nacka

Nattvandring Nacka

Nacka sker nattvandring och/eller trygghetsvandringar i alla kommundelar. Nattvandrare värnar om ungdomars bästa på deras egna villkor.

Läs mer
Trafikkalendern

Trafikkalendern

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.

Läs mer
Boo gårdsloppet

Boo gårdsloppet

Varje höst ordnas Boo Gårdsloppet för hela skolan där alla skolans elever går eller springer 5 alternativt 10 kilometer beroende på ålder. I detta arrangemang brukar även ett hundratal föräldrar och funktionärer delta. Insamlade springpengar skänks till barncancerfonden.

Läs mer
Hellasloppet

Hellasloppet

Löparglädje för hela familjen!

Hellasloppet är ett lopp för dig, dina vänner och din familj. Löpare, motionärer friidrottare, orienterare, simmare, tennsispelare; ja, alla som vill njuta av en härlig Hellasdag.

Läs mer
Hellas frostbite swimrun

Hellas frostbite swimrun

Världens första vinterswimrun och ett lopp där samtliga intäkter oavkortat går till välgörand.

Läs mer
Aktiv skola

Aktiv skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Dem har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har dem valt att kostnadsfritt erbjuda nedladdningsbart utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Dem skickar dessutom ut tryckt material, till exempel Föräldrahandboken, kostnadsfritt till utvalda målgrupper och årskurser.

Läs mer
Kompis sverige

Kompis sverige

Meningsfulla möten som driver Sverige framåt.

Dom skapar möten mellan människor från olika kulturer tillsammans med oss. Vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle för alla.

Mat har en unik förmåga att förena människor och kulturer. Med stöd av ICA stiftelsen och i samarbete med lokala ICA-handlare över hela Sverige driver Kompis Sverige projektet ”Matiga möten”.

Läs mer
Kvinnojouren Nacka Värmdö

Kvinnojouren Nacka Värmdö

Kvinnojouren Nacka Värmdö är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden feministisk förening som bildades 1995. Dom arbetar med att ge stöd till våldsutsatta vuxna och barn i Nacka och Värmdö kommun samt att sprida kunskap om våld i nära relationer genom opinionsarbete på sociala medier, föreläsningar och samarbeten i lokalsamhället.

Läs mer