Visselblås incident

Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma här på webben helt anonymt. Gå in på vår sida för visselblåsning för att larma eller följa ditt ärende.

Vad kan jag slå larm om?

Visselblåsning innebär att du som medarbetare/praktikant/konsult/extern aktör slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden inom organisationen. Lagen gäller rapportering av möjliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang där det antingen finns ett allmänintresse av att information kommer fram eller där missförhållanden strider mot lag/EU-rätt. Detta kan röra sig om oegentligheter och lagöverträdelser eller andra handlingar eller underlåtenhet som bryter mot lagstiftning, föreskrifter eller EU-rätt i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Syftet med lagen är att skydda den som larmar om missförhållanden utan att riskera någon negativ reaktion från företaget. 

Rapporteringen görs anonymt och all kommunikation är krypterad. 

Utvalda medarbetare i HR-teamet på ICA Maxi Linköping tar emot rapporten, följerupp samt återkopplar. Personaladministratören har tystnadsplikt. Den som rapporterat in om ett ärende har möjlighet att komplettera sin anmälan eller svara på eventuella frågor som utredaren kan ha. Du blir meddelad när utredningen är avslutad och kan läsa om eventuella åtgärder när du loggar in med din personliga kod.

Om du vill rapportera ett missförhållande kan du göra detta genom att använda länken nedan

Anmäl missförhållanden här!

 

Hur hanteras eventuella personuppgifter?

Om du vill kan du vara helt anonym genom hela processen. Endast om du själv väljer att lämna dina personuppgifter när du lämnar din rapport i visselblåsartjänsten samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Om personuppgifter samlas in så kommer de behandlas för att hantera inkomna ärenden till visselblåsartjänsten. Personuppgifterna hanteras då av Personaladministratören på ICA Maxi Linköping. Vill du veta mer hur personuppgifterna behandlas, se information nedan.

Dina personuppgifter används för att hantera ärendet.

Om du väljer att lämna dina personuppgifter när du lämnar din rapport, så använder vi dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och incidentuppgifter, till exempel föratt hantera lämnade rapporter eller kommunicera med berörd. Behandlingen baseras på lagstadgade* förpliktelser att hantera visselblåsartjänsten.

Eventuella känsliga personuppgifter (till exempel hälsouppgifter eller misstanke om brott) behandlas bara om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten och i förhållande till visselblåsarlagstiftningen. 

Vi sparar dina personuppgifter i upp till två månader räknat från det att ärendet avslutats eller för en längre tid om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. 

Hur hanteras min rapport?

Alla ärenden i ICA Maxi Linköpings visselblåsartjänst hanteras konfidentiellt. Du som rapporterar får en bekräftelse inom sju dagar på att rapporten är mottagen. 

Inom tre månader från att rapporten tagits emot får du återkoppling i mån det är möjligt och lämpligt (bland annat på grund av tystnadsplikt och sekretess) avseende åtgärder som vidtagits och skälen för dessa.