Miljöcertifierad butik

Miljösmart butik

Självklart lever vi upp till alla lagkrav inom miljöområdet och vi vill göra mer. Det gör att vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan varje dag. Som kund hos oss kan känna dig trygg i att vi jobbar för mer hållbara val och en enklare vardag för dig.

Märkningen Miljösmart Butik betyder att vi har tydliga mål och löpande uppföljning av vårt miljöarbete inom områden så som matsvinn, energi och plastanvändning. Att vara en Miljösmart Butik betyder också att butikspersonalen utbildas löpande i miljöfrågor. Alla kan göra något för en god morgondag, därför vill vi också guida dig som kund till mer hållbara val och erbjuder ett brett sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter.

Här är några exempel på hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan:

 • Vi har bytt ut vår allmänbelysning, och övrig belysning, i butiken och på lagret  till lågenergilampor (LED).
 • Vi har installerat rörelsestyrd LED-belysning i de områden där det är möjligt.
 • Vi har bytt i vår senaste kylkonvertering till mer energisnåla kylar och frysar som till största delen drivs av CO2.

 • Vi har förbättrat och utvecklar ständigt vårt sortiment av ekologiska produkter och erbjuder ett brett sortiment av andra hållbarhetsmärkta produkter, så som KRAV-märkta och MSC-märkta.

 • Vi har ändrat vår nattstyrning så att både maskiner och ventilation förbrukar så lite el som möjligt nattetid.

 • Vi uppmanar våra kunder till hållbarare val t.ex. genom bland annat vår vegetariska destination. 
   
 • Vi har en grym returstation för pantning för att det ska vara snabbt och smidigt som kund att panta hos oss.

 • Vi har parkeringsplatser till kundernas elsparkcyklar. 

 • Vi har ett utrymme för personalens elcyklar och elsparkcyklar.

 • Vi jobbar aktivt med att minska vårt matsvinn. T.ex. har vi en "Ät snart gavel" där vi räddar mat tillsammans med er där vi sänker vi priset på varor som börjar närma sig sitt bäst-före-datum.

 • Vi ger frukt & grönt en andra chans genom att sälja ut påsar till ett bättre pris.
   
 • Vi ger torr varor en andra chans genom att skicka det till Erikshjälpen en gång i veckan. 

 • Vi samarbetar med Erikshjälpen som hämtar gårdagens bröd och bullar. 

 • Vi förädlar mycket av i vår produktion t.ex. gör vi vårt egna ströbröd på gårdagens baguetter och skorpor på gårdagens bullängder.
   
 • Vi har en "svinngrupp" på Maxi Linköping som arbetar med att vi ska bli ÄNNU BÄTTRE på att ta tillvara på all mat och vässa våra rutiner ytterligare.

 • Välj gärna våra flergångskassar. De kan du använda om och om igen. 

Välkommen till vår miljösmarta butik!