Våra värdeord

Under våren 2022 var alla medarbetare på Maxi Kungälv delaktiga i att ta fram och implementera företagets värderingar. Tillsammans enades vi om tre ord som symboliserar vad vi alla som arbetar på Maxi Kungälv står för; Engagemang, Gemenskap & Välmående:

Engagemang

Engagemang. Det är varje medarbetares engagemang som driver Maxi Kungälv framåt. Genom att vi all tar ansvar och är delaktiga i affärsverksamheten når vi våra mål. Vårt gemensamma arbetssätt är enkelhet och kvalitét. Vårt mod att våga utvecklas möjliggör att vi kommer skapa hållbar kundnöjdhet i Kungälv även i framtiden.

Gemenskap

Gemenskap. Vi har en stark gemenskap genom att vi visar varandra respekt och omtanke. Varje dag gör vi alla vårt bästa för att ha en bra stämning och ett gott samarbete på vår arbetsplats. Vi värderar tillit och en öppen kommunikation så att alla skall känna sig inkluderade.

Välmående

Välmående.Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för att vi alla känner trygghet och glädje på jobbet. Vi strävar efter god balans mellan arbete och fritid så att vi alla har en vardag som är hållbar över tid. Vi sätter värde på hälsa och personlig utveckling.