För en god morgondag

Våra solceller

Vårt engagemang är för en mer hållbar verksamhet och vi strävan ständigt efter att minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi upprätthåller konkurrenskraftiga priser i butiken.

För att minska våra elkostnader har vi vidtagit flera åtgärder för att göra vår butik mer energieffektiv och hållbar. En av dessa är installationen av en solcellsanläggning, som förväntas producera minst 411 000 kilowattimmar per år. Genom att använda solenergi minskar vi våra CO2-utsläpp med 186 ton per år, vilket är en positiv effekt för vår planet. Denna investering genomförs i samarbete med ICA Fastigheter.

Under hösten kommer vi även att installera ytterligare värmeåtervinningssystem för att bättre utnyttja spillvärmen från vår kylanläggning. Detta förväntas minska vår elförbrukning med minst 350 000 kilowattimmar. Även denna investering görs i samarbete med ICA Fastigheter.

För att ytterligare optimera vår energianvändning har vi också valt att investera i batterilagring av el med den senaste tekniken. Detta gör det möjligt för oss att köpa el när priserna är låga under dygnet. Vi ser batterilagringen som en mycket lönsam investering för att sänka våra kostnader.

År 2014 hade vår butik en elförbrukning på 3,4 miljoner kilowattimmar. Sedan dess har vi bytt ut vår belysning till LED och vår kylteknik till en CO2-baserad modell år 2019. Vårt mål för 2024 är att ha en elförbrukning på under 1,7 miljoner kilowattimmar, vilket innebär en halvering jämfört med 2014.

Dessa satsningar är en del av Maxi Kristinehamns långsiktiga arbete för att minska kostnaderna och skapa förutsättningar för ännu lägre matpriser. Vi strävar efter att leva upp till vår ide´Sveriges billigaste stormarknad.