Maxi ICA Stormarknad Karlskoga

Miljöcertifierad butik

Vi är stolta över att vara en av de första Maxibutikerna som certifierats enligt "ICAs Kriterier för en miljösmart butik". Kriterierna bygger på Miljölagstiftningen och ICAs mål för att minska klimatpåverkan. De utgör en grund för hur butikerna kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor på ett strukturerat sätt. Arbetet sker inom flera olika områden. Till exempel genom tydliga mål på hur vi ska minska vårt svinn, hur vi tar hand om avfall, vår energiförbrukning och klimatpåverkan.

Miljöarbetet är en del av ICAs arbete "För en god morgondag"

Vårt miljöarbete

Här kommer några exempel på hur vi aktivt jobbar med miljöfrågor

 • Vi erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor.
 • Våra kylar och frysar drivs av C02 och värmeåtervinningen används för att värma upp butiken.
 • Vi har energisnål LED belysning och elen kommer från förnybara energikällor. 
 • Vi har en effektiv avfallshanteringen, var sak på sin plats.
 • Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led. 
 • Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet och butikens klimatpåverkan. Detta gör vi bland annat genom att jobba med planerade inköp utifrån efterfrågan, registrera svinnet korrekt, jobba med datumkontroll, vi förädlar mat till köket, säljer ut varor som börjar få kort datum till ett lägre pris och skänker mat till bland annat kvinnohuset och katthem.
 • Vi lyfter våra miljö och hållbarhetsinitiativ och ger kunderna tips på smarta miljöval och vad de kan göra för att minska matsvinnet.
 • I butiken ska vi i så hög utsträckning som det går välja miljömärkta rengöringsprodukter och förbrukningsmaterial.
 • Vi har tagit bort alla plastpåsar i frukt och grönsaksavdelningen och ersatt dem med matavfallspåsar. Kunderna packa sina varor i påsarna hos oss i butiken och använder dem sedan till sitt matavfall hemma i hushållet.
 • Vi har fasat ut alla fryspåsar i plast i frysavdelningen och i kassalinjen.
 • Vi jobbar effektivt för att minska vår användning av plast. Exempelvis så har vi bytt påsar i bageriet, matlådorna är bytta till en papperslåda med återvinningsbart plastlock, i cafét är plastbestick utbytta till pappersskedar.
 • Vi samarbetar med flera lokala leverantörer. Bland annat Lidetorp, Lämås gård, Värmlandsägg, Hemgården mm.
 • Vi sponsrar olika föreningar och idrottsklubbar runt om och i Karlskoga.