Maxi ICA Stormarknad Flemingsberg

Sponsringspolicy

Vi på ICA Maxi Flemingsberg vill vara till nytta och glädje för alla invånare i Botkyrka och Huddinge kommun. Det är vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt att stärka den positiva bild om oss som företag på den lokala marknaden. Vi vill att många människor skall både uppfatta och uppskatta vår medverkan. All sponsring skall vara laglig, anständig och omdömesgill.

Riktlinjer för sponsring
Vi, ICA Maxi Flemingsberg, vill vara engagerade i viktiga sociala frågor genom att vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner och sponsor med inriktning på breda samhällsgrupper och föreningar som står för breddverksamhet för barn och ungdomar.

Sponsringen skall enbart ske i samarbete med organisationer med engagemang i barn och ungdomar som bedriver breddverksamhet på vår lokala marknad Flemingsberg med omnejd. Vi stödjer sponsring med fokus på hälsa, socialt ansvarstagande, miljö och livsstil. 

ICA Maxi Flemingsberg sponsrar enbart de klubbar som har en väl uppbyggd barn- och ungdomsverksamhet med tydliga värderingar. Värderingar som ICA Maxi Flemingsberg och föreningen skall ha gemensamt är kortfattat:

Föreningen är en breddförening. Inom barnverksamheten (barn upp till och med 12 år) får elitsatsning, akademiverksamhet etc inte bedrivas. Fast segmentering av barn i grupper efter kunskapskapsnivå får heller inte förekomma och man ”toppar” inte lag, vare sig i form av uttagningar till matcher eller under matcher genom att låta olika spelare spela olika mycket. Nivåanpassning skall användas varsamt och primärt inom ungdomsverksamheten (över 12 år). Alla skall vara välkomna. Alla som tränar får delta i tävlingar/matcher oavsett vilken nivå man tillhör.

Värderingar som innebär att skolarbete, läxläsning, sunda matvanor och kunskap om näringslära prioriteras och kopplas till sportsliga prestationer är också viktiga.

ICA Maxi Flemingsberg är en aktiv samarbetspartner, i samband med att sponsringen förankras med föreningens medlemmar vill vi också berätta om våra värdegrunder samt att vi kommer att agera ifall föreningar inte lever upp till sina värdegrunder.

Föreningar som vill samarbeta med oss skall visa upp dokumentation som skriftligen stödjer våra gemensamma värderingar, hur föreningens organisation ser ut samt hur föreningens process ser ut för uppföljning av värderingarna.

Merparten av vårt sponsringsarbete skall stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för barn och ungdomar i Huddinge och Botkyrka kommun. Vi prioriterar breda verksamheter där vi når många människor.

Sponsring ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde och ska ge en motprestation inom någon av följande aspekter:

 • Mötesplats för kunder, anställda och samarbetspartners 
 • Uppmärksamhet för vårt varumärke. T.ex. exponering av vår logotype eller företagsnamn 
 • Nya affärsmöjligheter 
 • Resultat som går att mäta och följa upp 

Vilka/Vad vi sponsrar:

 • Vi sponsrar föreningar som är placerade i Huddinge och Botkyrka  kommun och som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn och ungdomsverksamhet. Gärna breda verksamheter med många medlemmar
 • Maxi sponsrar elitidrott i begränsad omfattning. Vi vill ha ett nära samarbete och har därför höga krav att föreningen arbetar aktivt för att skapa en positiv bild av Maxi Flemingsberg
 • Aktiviteter som främjar idrott och hälsa i kommunen

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer och lag 
 • Verksamheter med politiska eller religiösa inriktning 
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, extrema äventyrs- och kampsporter 
 • Inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
 • Föreningar grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering
 • Organisationer som enbart inriktar sig mot välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring

Hur vi sponsrar:

Vårt sponsors arbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen. Mervärden för oss är – att föreningen medlemmar handlar hos oss och att vårt varumärke finns med i er marknadsföring.

Exponering:

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av ICA Maxi Flemingsberg. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Hur du söker sponsring:

Stämmer din förening in på ovan beskrivning så är ni välkomna att söka sponsringsbidrag på länken nedan. Vi vill veta vad du ansöker om, vilken koppling ni ser till ICA Maxi samt på vilket sätt ni kan hjälpa till att marknadsföra ICA Maxi Flemingsberg. Ges möjligheten till bra exponering av ICA Maxis varumärke. På vilket sätt kan samarbetet generera konkreta affärer för ICA Maxi Flemingsberg? Kan vårt samarbete utvärderas och följas upp? Isåfall hur?

Uppfyller din förening kraven ovan? Då är du välkommen att fylla i detta formuläret så kontaktar vi dig.