ICA Maxi Bålstas

Sponsringspolicy

Vi på ICA Maxi Bålsta vill bidra till en fortsatt positiv utveckling i Håbo. Om du har ett sponsringsförslag som är i linje med våra värderingar och det vi står för så är vi öppna för att bidra med sponsring och ha ett samarbete.

ICA Maxi Bålsta är ett ansvarstagande företag och vårt mål med sponsring är att bidra till att stärka bilden av det ansvartagande företag vi är. Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan i sponsorsammanhang.

Vi är en god kraft samt en av de största arbetsgivarna i Håbo kommun och vi vill stödja både föreningar och organisationer. Vi har ett stort samhällsengagemang och vi vill att vår sponsring ska vara lokal, social, miljövänlig samt gärna sprida matglädje. Vi vill nå ut till verksamheter som är i breda i sitt engagemang och helst verksamheter som involverar ungdomar under 18 år.

Vi på ICA Maxi Bålsta är verksamma i Håbo och vi vill att vår sponsring ska ske inom vårt upptagningsområde, och att sponsringen även innehåller en motprestation.

Vi sponsrar i vårt närområde det som:
•  främjar ungdomsidrott och hälsa (hellre bredd än elit)
•  bidrar till matglädje och främjar lokal mat
•  stärker bilden av ICA Maxi Bålsta som en god samhällsaktör och skapar goodwill.

och tar samhällsansvar genom att:
•  vara miljövänliga
•  ha policy mot mobbning och droger
•  värna om trygghet
•  skapa social nytta

Vi säger nej (tyvärr) till:
•  enskilda individer /lag
•  verksamheter med kommunal, politisk eller religiös inriktning
•  UF företag

Exponering
All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av ICA Maxi Bålsta.  Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.  Därför önskar vi som motprestation:

- reklamplats med vår logga på fast monterad skylt i Föreningens lokal (bekostas av oss).
- logga med länk till vår hemsida från föreningens hemsida.

Aktiviteter
De sponsoravtal vi tecknar ska innehålla en eller flera aktiviteter och med aktiviteter menar vi exempelvis att träffa medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar, övriga sponsorer mm.
Vi vill främja möten mellan oss och befintliga kunder, men även skapa nya kundrelationer.