Så mycket mer...för en god morgondag!

Miljösmart butik :)

Vi jobbar varje dag för att minska vår miljöpåverkan.

Som kund hos oss kan du känna dig trygg i att vi jobbar för mer hållbara val. Märkningen Miljösmart butik betyder att vi har tydliga mål och löpande uppföljning av vårt miljöarbete.

  • Sänkt pris på varor med kort datum.
  • Minskat matsvinn och konstanta uppföljningar hur matsvinn hanteras.
  • Löpande arbete med att optimera kylanläggningar och belysning.
  • Kartläggning av butikens energistatistik för effektivisering av energiförbrukning.
  • Stort utbud av hållbarhetsmärkta varor.
  • Alla kan göra något för en god morgondag. 

Vi blev en certifierad miljöbutik i oktober 2023.

Varmt välkommen!