ICA Maxi Bålsta

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ICA MAXI Bålsta att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Kamerabevakning
ICA MAXI Bålsta använder i enlighet med dataskyddsförordningen kamerabevakning med hänsyn till säkerhet, ordning samt förebyggande av brott.

Du har rätt att begära dina uppgifter raderade från vårt system. Om så är fallet eller om du har andra frågor kring våra övervakningskameror hänvisas till ansvarig. Kristian Winterberg som nås på följande mejl: kristian@maxibalsta.se

Observera att begäran eller frågorna måste ställas skriftligt till ovanstående mejl.

Om du upplever att vi på Maxi Bålsta  inte följer dataskyddsförordningen kopplat till kamerabevakning går det bra att framföra klagomål till datainspektionen på följande nummer: 08-657 61 00 alternativt mejl: datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgifter
Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på social medier och dina rättigheter, eller ställa en fråga kring detta, vänligen läs mer på www.ica.se/dataskydd