Från Gotland Såklart

Vi tror på lokala smaker.

Prova mer lokala råvaror

Vår ö har smaker och råvaror av yttersta världsklass. Och vi vill göra mer för våra lokala producenter och matmakare som med sin passion och hantverk gör detta möjligt. Ett av våra sätt är att tydligt visa vägen till den lokala maten i butiken. För det ger oss en starkare landsbyggd och ö. Och det gör det enklare för dig att handla både hållbart och lokalt.

Ett rostat samarbete

Först kaffe, sen förbättrar vi världen skriver Jelle Van Echelpoel på sina förpackningar. Det handlar om allt från att kaffet är ekologiskt, förpackningarna är biologiskt nedbrytningsbara till att ta hand om kaffesumpen och uppmana till att ta en lugn stund.

ICANDERs Visby är inte bara en satsning på en ny café upplevelse på ICA Maxi Visby, det är också en satsning på att utveckla maten och drycken. Att bli en kafferi och matbar. Att arbeta med såväl matsvinn som att engagera och skapa partnerskap med lokala producenter var självklart.

Ska man ha ett "Kafferi" var det givet att se över vår kaffeleverantör och från våra möten med Jelle föddes detta samarbete!

Tillsammans skapar nu ICA Maxi Visby och Gute Rosteri ambitionen om att servera kaffe i världsklass på ICANDERs Visby!

Varmt välkommen in och prova!

En riktig bi-syssla

I samarbete med Happy Hive från norra Gotland så har vi etablerat fem stycken bisamhällen på vårt tak. Detta för att bidra till biologisk mångfald och för att sprida kunskap om pollinering.

Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett honungsbi. Utan bin skulle tillgången på till exempel frukt och grönt sjunka drastiskt. Samtidigt har det blivit en tuffare tillvaro för dessa små hjältar på grund av bland annat besprutning, monotona odlingslandskap och stress.

Därför startade vi vårt samarbete med Happy Hive. Ambitionen är ett långsiktigt samarbete kring biodling, honungsproduktion och kunskapsspridning om våra viktiga pollinatörer. Det kommer att erbjudas föreläsningar och tillfällen för exempelvis skolklasser att komma på besök och få möjlighet att lära sig mer om bin.