Visselblås incident

Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Gå in på vår sida för visselblåsning för att larma. Du kan välja att vara anonym.

Visselblåsarlagen

Detta är en lag som syftar till att skydda personer som rapporterar om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter på en arbetsplats. Den ger skydd åt dem genom att förhindra repressalier eller negativa konsekvenser för visselblåsaren efter att de har avslöjat olaglig eller oetisk verksamhet. Visselblåsare kan vara alla intressenter för företaget: Arbetstagare, leverantörer, chaufförer, kunder, osv.

Här kan du registera och följa ditt ärende.