Visselblås incident

Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma här på webben helt anonymt. Gå in på vår sida för visselblåsning för att larma eller följa ditt ärende.

Vad kan jag slå larm om?

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen.

Här kan du registera och följa ditt ärende.