Hållbarhet för en god morgondag!

Hållbarhet för en god morgondag!

Här är några av Ica Maxi Borlänges prioriteringar för en hållbar utveckling:

 

Vi är Svanencertifierade

  •   Vi sorterar och återvinner emballage och produkter
  •   Vi använder endast förnyelsebar el, Grön El
  •   Vårt mål är att minimera vårt matsvinn och vi jobbar målinriktat med förbättringar alla led 
  •   All städning sker enbart med miljövänliga rengöringsmedel
  •  Vi uppmuntrar våra kunders val av hållbara produkter och förhållningssätt genom information och skyltning i stormarknaden, t e x ”Välj eko” eller ”Välj miljösmart”

Klimatsmarta investeringar

  •  Vi har satsat på nya klimatsmarta kylar och frysar med ett helt nytt naturligt köldmedium som minskat energi förbrukningen med 40%. 
  •  Vi tar om hand av överskottet från kylningen av frysar och kylar i butiken genom en modern återvinningsutrustning och kan på så sätt vid behov värma butiken med returerna från kylanläggningen under den kalla årstiden..
  • Nya LED armaturer för belysning som minskar vår elförbrukning för belysningen med 50%.

Kvalitetsarbete

  • Vi är kvalitetscertifierande enligt en opartisk revidering och certifiering av tredje part.
  •  Vi arbetar utifrån LEAN metodiken för att maximera kundnyttan, undvika slöserier av resurser samt optimera det värdeskapande arbetet.

Tillsammans kan vi bidra till en positiv utveckling för vår gemensamma miljö och framtid!

 

 

Läs mer om hållbarhet på ica.se