Fett praktiskt men problematiskt

Fett praktiskt men problematiskt

Fett praktiskt men problematiskt

Palmoljan är en ingrediens som bland annat finns i processade livsmedel och hygienprodukter. Vad är egentligen palmolja, varför ses den som en miljöbov och hur ställer sig ICA till användning av den omdebatterade oljan?

Palmolja utvinns från oljepalmer som odlas i stora plantager, främst i Indonesien och Malaysia men plantager med oljepalmer ökar även i Afrika och Latinamerika. Oljan används i livsmedel med anledning av sina praktiska egenskaper. Den är doft- och smaklös och får en halvfast och krämig konsistens i rumstemperatur, vilket eftersträvas i många livsmedel. Konsistensen påverkas bara lite av höga tillagningstemperaturer och den har också en hög stabilitet som bidrar till att förlänga livsmedlens hållbarhet. Palmolja är i stort sett fri från oönskat transfett och är prisvärd att framställa eftersom palmträden är lättodlade och ger stora mängder olja.

Men, allting har ett pris och eftersom palmolja kan förekomma i vanliga produkter som kakor, micropopcorn, vällingpulver, buljongtärningar och mjölkfritt fett går den åt i kopiösa mängder. I stora delar av världen har regnskog skövlats för att ge plats åt plantager med oljepalmer, vilket hotar djurliv, biologisk mångfald och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Skövlingen medför även en förlust av stora oersättliga naturvärden. Det är också vanligt att det kemiska bekämpningsmedlet parakvat, som är förbjudet inom EU, används på oljepalmsplantagerna.

Hur ställer sig ICA till palmoljan?

I livsmedel av ICAs egna varor som innehåller palmolja används segregerad RSPO-certifierad palmolja som hålls isär från o-certifierad palmolja längs produktionskedjan ända till slutprodukten. RSPO är en icke vinstdrivande organisation som utvecklar och implementerar kriterier för ansvarsfullt odlad palmolja så att odlingen sker på ett sätt som är bättre för natur, människor och djur. Månadens skörd ställde några frågor till Emelie Hansson som jobbar med hållbarhet på ICA.

Naturskyddsföreningen menar att en RSPO-certifierad palmolja inte räcker, vad tänker du om det?

– Reglerna för ansvarsfullt producerad palmolja vässas regelbundet för att bli bättre och minska miljöpåverkan. Att miljöorganisationer lyfter problemen är därför viktigt och gör att regelverket utvecklas. Vi vill vara med och driva utvecklingen av en ansvarsfull produktion och som medlemmar i RSPO kan vi vara med och påverka. Just nu har reglerna uppdaterats till att förbjuda flera bekämpningsmedel, bland annat parakvat, och stoppa avskogning som räddar djur och natur. Att byta palmolja till annat fett behöver inte alltid betyda en vinst för miljö, klimat, djur eller människor. Andra oljegrödor kräver flera gånger större yta och ofta mer insatsmedel för att erhålla samma mängd fett.

Varför ställer inte ICA högre krav på att samtliga varor som säljs hos ICA är RSPO-certifierade, inte bara ICAs egna varor? 

– Vi på ICA tar fullt ansvar för våra egna varor och för de andra varorna vi säljer samarbetar vi inom branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsindustrierna och Kosmetik- och hygienföretagen. Vi har som mål att alla varor med palmolja ska vara ansvarsfullt producerade år 2020. ICA driver frågan internationellt genom att vara aktiva i Consumer Goods Forum där vi har mål om att ingen avskogning ska ske i soja- och palmoljeproduktionen år 2020.

Palmolja finns ofta i produkter som vi ska äta begränsat av men det finns också i en del växtbaserade produkter som människor väljer av hälso- och miljöskäl. Hur ska man tänka som konsument där?

– Om palmolja används som ingrediens i ett livsmedel finns den deklarerad i innehållsförteckningen så att man alltid kan göra ett aktivt val. I våra egna varor märkta med ICA Gott liv är vi extra försiktiga med socker, salt, fett och tillsatser och har därför inte valt att ha palmolja i dessa produkter.

I palmolja finns Glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar som bildas när oljan renas. Livsmedelsverket menar att vi bör minska på varor med dessa ämnen för att minimera hälsorisker. Borde inte palmoljan ersättas utifrån hälsoaspekten?

– Det stämmer att mängden glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar som finns i palmolja bör minskas. Här finns stor medvetenhet och industrins förbättringar har lett till att halterna har halverats på bara några år. ICAs kriterier för palmolja hjälper till att begränsa användningen i våra egna märkesvaror. Dessutom ska ett mer hälsosamt fett väljas när det är möjligt utan att produktkvaliteten försämras. Om palmolja används är den ansvarsfullt producerad och som tidigare nämnt har ICA produkter som tillhör ICAs Gott liv-sortiment där palmolja inte är tillåtet att använda. Ur hälsosynpunkt bör även det totala intaget av mättade fettsyror minskas till förmån för omättade fettsyror.

Text: Kajsa Nyqvist

 

Relaterade artiklar