Nu hjälps vi åt!

Nu hjälps vi åt!

Coronaviruset påverkar oss alla och gör att vardagen just nu ser annorlunda ut. Vi behöver hjälpas åt att minska risken för smittspridning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens, Svensk Dagligvaruhandels och ICAs rekommendationer och justerar rutinerna löpande.

Nedan är några av de åtgärder och initiativ vi vidtagit under denna tid:


 • Vi har skärpt våra redan hårda hygienrutiner med särskilt fokus på städning av handtag, kassazoner och de mest frekventa beröringsytorna. Till exempel rengör vi våra scannrar med desinfektionsmedel efter varje gång de används och diskar tänger, skopor och skedar oftare än tidigare i salladsbaren, lösviktsgodiset och bageriet. Vi städar alla våra toaletter tre gånger per dag.

 • Vi erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit när det finns tillräcklig tillgång.

 • Vi har pausat alla provsmakningar i butiken.

 • Vi paketerar delar av vårt lösviktsbröd från ICA Kvantums bageri.

 • Vi har satt upp information till personal, kunder och leverantörer i butikerna, bland annat med information om handtvätt, sjukdom, att handla med hänsyn och om att hålla avstånd i butikerna.

 • Vi har extraöppet för riskgrupper klockan 06–07, måndag–lördag. OBS! Personer över 70 år bör i första hand begränsa sina sociala kontakter och undvika folksamlingar. Ta därför i första hand hjälp av en närstående eller annan person för att handla.

 • För att minimera smittspridning så tipsar vi om att handla varor – online. Du kan välja att hämta dina varor i vår drive in eller att få de hemkörda. Gå in på vår hemsida ICA.se/hajen för att se en instruktionsvideo om hur man handlar eller för att börja handla. Vi har utökat vår kapacitet för att kunna ta emot så många beställningar som möjligt i vår e-handel.

 • Vi har köpt in plexiglasskivor till kassorna och förbutiken samt skydd där man packar sina påsar för vår personal och våra kunders säkerhet. I den mån det går så öppnar vi varannan kassa.

 • Känner du dig sjuk? Stanna hemma - vi måste tillsammans minska smittspridningen.

 • Vi uppmanar alla våra kunder att hålla 1,5 meters avstånd mellan varandra och har som hjälp satt upp avståndsmarkeringar på golvet i kassalinjen, förbutiken och i manuella delikatessen. Vårt högtalarsystem kommer även påminna om detta.

 • Vi har möblerat om och skapat utrymme för att undvika trängsel,genom att ta bort exponeringar i huvudgångarna eller på platser där det finns risk för folksamling.

 • Vi uppmanar även våra kunder att handla tidigt på morgonen eller sent på kvällen – då är det mindre risk för folksamling. Våra redan generösa öppettider bidrar även till att minimera detta.

 • Vi har en trängselansvarig som regelbundet gör en bedömning av läget i butiken under hela öppettiden avseende trängsel och köbildning och som, efter samråd med ledningsgruppen som tar besluten, har mandat att begränsa inflödet av nya kunder till butiken.

 • Om det är för många kunder i butiken vilket gör att vi inte kan hålla avstånd på 1,5 meter kan tillträdet komma att tillfälligt begränsas.

 • Vi har ställt in möten, utbildningar, tjänsteresor med mera för att vi inte ska samlas för många i samma lokal och vi håller om möjligt digitala- och telefonmöten. Vi har även öppnat upp extra lokaler att fungera som lunchrum, för att sprida ut våra medarbetare. Självklart får man inte arbeta med några symtom och man måste vara symtomfri i minst två dagar innan man återgår till sitt arbete.

 • Med tanke på den osäkerhet som just nu präglar hela världen har vi beslutat att skjuta upp starten av Café Hajen till efter sommaren.

 • Våra medarbetare är väl informerade om allt ovanstående.

 • Om möjligt, försök att handla ensam och inte i grupp och försök att endast köa en och en. Detta hjälper till att minska trängseln i butiken.