Nya ICA Kvantum 2.0

Nya ICA Kvantum 2.0


Nu är vi äntligen klara efter flera veckors förnyelsearbete. Det har varit en spännande och en utmanande resa men vi är oerhört stolta och glada över resultatet av vår helt nya butik. Ambitionen har varit att skapa en starkare färskvaruinriktning där vår nya manuella delikatessdisk är vår stolthet.

Butiken har gjorts rymligare med bredare gångar och vi har sänkt höjden på mycket av vår inredning. Belysningen har helt bytts ut i hela butiken som gjort att vi har fått en betydligt ljusare upplevelse. 

 

Vi tänker hållbarhet och klimatpåverkan!

Många av våra investeringar har vi gjort utifrån att vi vill investera oss in i framtiden. Vi har tex byggt ett helt nytt kyl och fryssystem där vi använder oss av det naturliga köldmediet Koldioxid CO2 med väldigt liten miljöpåverkan, som ger höga effekter på värmeåtervinningen. Detta kommer att få en enormt mycket mindre klimatpåverkan då det endast går åt hälften av den energi vi tidigare använt oss av för att kyla våra diskar i butiken.

Vi har även bytt ut alla våra gamla ljusarmaturer till nya led armaturer som även dessa kommer att få betydligt mindre klimatpåverkan genom mindre energiåtgång för att vi ska få en ljus och trevlig butik. I samband med vår förnyelse bytte vi även ut stora delar av den äldre ventilationen till en mer modern och energieffektiv ventilationsanläggning. Detta skapar förutsättningar till rätt luftflöden och upplevelser för vår butik.

Så varmt välkomna till vår nya butik!

Fredrik & Marie med Uddevallas underbaraste personal.