Visselblås incident

Du har rätt att larma

Visselblåsning

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, vilken implementerar EU:s direktiv 2019/1937

ICA Kvantum Tyresö´s visselblåsarprocess ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka och vidta åtgärder mot sådant som kan påverka människor, vår organisation, samhälle eller miljön. 

Visselblåsning innebär att du som medarbetare/praktikant/konsult/extern aktör slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden inom organisationen. Lagen gäller rapportering av möjliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang där det antingen finns ett allmänintresse av att information kommer fram eller där missförhållanden strider mot lag/EU-rätt. Detta kan röra sig om oegentligheter och lagöverträdelser eller andra handlingar eller underlåtenhet som bryter mot lagstiftning, föreskrifter eller EU-rätt i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Syftet med lagen är att skydda den som larmar om missförhållanden utan att riskera någon negativ reaktion från företaget. 

Rapporteringen görs anonymt och all kommunikation är krypterad. 

Ledningsgruppen på ICA Kvantum Tyresö tar emot rapporten, följer upp samt återkopplar.  Den som rapporterat in om ett ärende har möjlighet att komplettera sin anmälan eller svara på eventuella frågor som utredaren kan ha. Du kan följa upp statusen och följa ärendet när du loggar in med din personliga kod du får efter inskickat ärende.

Om du vill rapportera ett missförhållande kan du göra detta genom att använda länken nedan

Anmäl missförhållanden här!

Hur hanteras min rapport?
Alla meddelanden i ICA Kvantum Tyresö's visselblåsartjänst hanteras konfidentiellt.

Inom tre månader från att rapporten tagits emot får du återkoppling i mån det är möjligt och lämpligt (bland annat på grund av tystnadsplikt och sekretess) avseende åtgärder som vidtagits och skälen för dessa. 

Hur hanteras eventuella personuppgifter?
Om du vill kan du vara helt anonym genom hela processen. Endast om du själv väljer att lämna dina personuppgifter när du lämnar din rapport i visselblåsartjänsten samlar vi på ICA Kvantum Tyresö in och behandlar dina personuppgifter. Om personuppgifter samlas in så kommer de behandlas för att hantera inkomna ärenden till visselblåsartjänsten. Personuppgifterna hanteras då av Ledningsgruppen på ICA Kvantum Tyresö. Vill du veta mer hur personuppgifterna behandlas, se information nedan.

Dina personuppgifter används för att hantera ICA Kvantum Tyresös visselblåsartjänst.

Om du väljer att lämna dina personuppgifter när du lämnar din rapport, så använder ICA Kvantum Tyresö dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och incidentuppgifter, för att hantera ICA Kvantum Tyresös visselblåsartjänst, till exempel för att hantera lämnade rapporter, kommunicera med berörd. Behandlingen baseras på lagstadgade* förpliktelser att hantera visselblåsartjänsten.

Eventuella känsliga personuppgifter (till exempel hälsouppgifter eller misstanke om brott) behandlas bara om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten och i förhållande till visselblåsarlagstiftningen. 

Vi sparar dina personuppgifter i upp till två (2) månader räknat från det att ärendet avslutats eller för en längre tid om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

*Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållande, vilken implementerar EU.s direktiv 2019/1937.