Miljöarbetet på BEA

Att sträva för en mer hållbar framtid är en självklarhet för oss här på BEA. Vi har sedan flera år varit certifierade som ”Miljösmart butik” med målet att ligga i framkant vad gäller miljöfrågor och en grön omställning. Ett välutvecklat miljötänk ligger till grunden för alla delar av vår verksamhet från våra lokaler, transporter, till sortiment och försäljning. Vi vill inspirera och göra det lättare att göra hållbara val - både för vår personal och för dig som kund. Läs gärna mer om våra miljömål nedan!

För en god morgondag

Tips till våra kunder – för en godare morgondag!

Välj ett datum som räcker för dig
Ofta väljer vi varor med långa hållbarhetsdatum när vi lika gärna kan ta en vara som bara håller några dagar.
Ska du bara handla litegrann?
Ta cykeln eller varför inte en promenad till butiken.
Minska dina utsläpp och få lite fysisk aktivitet på köpet.
Ta med en flergångskasse till butiken när du handlar
Den bästa kassen är den som blir använd många gånger.
Både bra för miljön och plånboken!
Planera dina inköp
Handla bara så mycket mat du faktiskt behöver och ta till
vara på de rester som blir över.
Handla frukt och grönt efter säsong
Låt dig inspireras av grönt som är godast just nu. Ta gärna tidningen ”Månadens Skörd” som finns på fruktavdelningen
till hjälp.

BEAs miljömål

BEA:s miljömål i korthet

• Ha ett stort miljömärkt sortiment.
• Undvika varor med negativ miljöpåverkan så som rödlistad fisk och ocertifierad palmolja samt i första hand välja
svenskt kött.
• Verka för att sortera så mycket av sitt avfall som möjligt.
• Arbeta aktivt för att minska det onödiga matsvinnet och
att så lite mat som möjligt hamnar i soporna.
• Ha så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt.
• Att vid eventuell renovering och investering alltid ta
hänsyn till miljömålen.
• Sträva efter att använda miljömärkta förbrukningsartiklar
och vara restriktiva till inköp av plast.
• Inte sälja eller använda kemikalier från kemikalie-
inspektionens begränsningslista.
• Att så många som möjligt av vår personal ska gå ICA-skolans miljöutbildning.
• Att tydligt kommunicera vårt miljöarbete till våra kunder
och personal.

För att se våra miljömål i sin helhet, Klicka här

BEAs höjdpunkter från föregående år

Höjdpunkter från föregående år!

• Vi har minskat vår försäljning av plastbärkassar med 65%.
• Vi har börjat med värmeåtervinning – spillvärme från våra
kyl- och frysdiskar värmer upp lokalerna.
• Med våra miljöpåsar med frukt och grönt eller kaffebröd har
vi räddat tusentals varor från att hamna i soporna.
• Vi har sänkt vår energiförbrukning med ca 25%.
• Vi har skänkt stora mängder mat till organisationen
”öppna famnen” som arbetar med hemlösa.Har du tips på hur vi kan bli bättre?
Kontakta oss på miljoansvarig.bea@kvantum.ica.se