Utblick

Utblick

Utblick

I reportaget Utblick tittar vi oss omkring och tar tempen på vår samtid. Vad händer nu i Sverige, världen och i framtiden?

Mat och ätande i kristider

Hur påverkar en global pandemi vårt sätt att se på råvaror, matlagning och ätande? Månadens skörd undersökte vad Sveriges sociala distansering kan komma att innebära för våra matvanor på kort och lång sikt.

En titt i kylskåpet år 2045

Om 25 år ska Sverige vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser. Men vad äter vi då för att nå det målet? Följ med när Månadens skörd öppnar kylskåpet år 2045 tillsammans med Lovisa Madås från AGFO. 

Viktiga grödor för en hållbar framtid


Gör din egen matjord i köket


Framtiden för 3D-printad mat


Svenska alger på frammarsch


Frukt och grönt är livsviktigt för hälsan


Klimatet krisar – varför gör vi inget?


Växtförädling för framtidens klimat


Fett praktiskt men problematiskt


Skräddarsydd kost


Under ytan hemma i akvariet


Finns det några insekter i sikte


Tar vi maten för given?


Torkans vinnare och förlorare


Så påverkas skördarna av klimatförändringar


Matens psykologi är mer än en smaksak


Bäst före men inte dålig efter


Framåt för framtida förpackningar


Mat med smak av skogen


Klimatsmarta matvanor


Nu spirar det i städerna


Världens viktigast bisyssla


Skånskodlat från Asmundtorp


Havsgrönsaker


Grannodlat är det nya närodlat


GMO - hot eller möjlighet


Sanningen om matmyterna


Insikter om insekter